Studiji

Sveučilište u Rijeci nudi širok izbor studijskih programa iz različitih znanstvenih područja. Sveučilišni studiji osposobljavaju studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih dostignuća. 
Sveučilišni studiji provode se u tri razine: 

  • preddiplomski studiji
  • diplomski studiji
  • poslijediplomski studiji.

PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI STUDIJI

Preddiplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri do četiri godine i njegovim se završetkom stječe 180 do 240 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni  prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / bacalaurea) uz naznaku struke, što ga kvalificira za specijaliziran, umjetnički ili znanstveni rad. Nakon ove razine studija student može nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada.

Određeni sveučilišni studijski programi mogu se provoditi integrirano kao preddiplomska i diplomska razina studija. Integrirani studij traje pet do šest godina, a završetkom se stječe 300 – 360 ECTS bodova. Integrirane studije izvode Medicinski, Pravni i Učiteljski fakultet.

Kako bi se lakše snalazili prilikom Vašeg istraživanja u nastavku se nalazi legenda.

– izvodi se samo kao redoviti studij *

– izvodi se kao redoviti i izvanredni studij **  

– izvodi se samo kao izvanredni studij ***

– online studij ****

accordion-block_5c8fd83b616be

Odjel za biotehnologiju

accordion-block_5c8fd8b4616c0

Odjel za fiziku

accordion-block_5c8fd8e6616c1

Odjel za informatiku

accordion-block_5c8fd94e616c4

Odjel za matematiku

accordion-block_5c8fd98a616c6

Akademija primijenjenih umjetnosti

accordion-block_5c8fda2b54db4

Ekonomski fakultet

accordion-block_5c8fda7154db7

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

accordion-block_5cb5ac7d89411

Fakultet zdravstvenih studija

accordion-block_5c8fdad954db9

Filozofski fakultet

accordion-block_5c8fdc5554dc5

Građevinski fakultet

accordion-block_5c8fdc9554dc7

Medicinski fakultet

accordion-block_5cb5a47d89408

Pravni fakultet

accordion-block_5c8fdd0754dc9

Pomorski fakultet

accordion-block_5c8fdd8f54dcf

Tehnički fakultet

accordion-block_5c8fdddf54dd3

Učiteljski fakultet

Sveučilište u Rijeci

DIPLOMSKI STUDIJI

Diplomski sveučilišni studij traje u pravilu jednu do dvije godine i njegovim se završetkom stječe 60 do 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra uz naznaku struke. Student nakon ove razine može nastaviti studirati na poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada. Diplomski studiji koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci traju 2 godine osim na Akademiji primijenjenih umjetnosti i Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu gdje traju 1 godinu. Studiji se mogu izvoditi kao redoviti i izvanredni.  
Kako bi se lakše snalazili prilikom Vašeg istraživanja u nastavku se nalazi legenda.

Specijalistički diplomski stručni studij može trajati od jedne do dvije godine kojim se stječe od 60 do 120 ECTS bodova. Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni specijalist/specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa. Student nakon ove razine može nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada. 

– izvodi se samo kao redoviti studij *

– izvodi se kao redoviti i izvanredni studij **  

– izvodi se samo kao izvanredni studij ***

– online studij ****

accordion-block_5cb5b07e0bc49

Odjel za biotehnologiju

accordion-block_5c8fdfef3b355

Odjel za fiziku

accordion-block_5c8fe0453b357

Odjel za informatiku

accordion-block_5c8fe1243b35f

Odjel za matematiku

accordion-block_5c8fe1cb3b365

Akademija primijenjenih umjetnosti

accordion-block_5c8fe2383b36a

Ekonomski fakultet

accordion-block_5c8fe29c3b36e

Fakultet zdravstvenih studija

accordion-block_5c8fe3253b373

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

accordion-block_5c8fe3b73b377

Filozofski fakultet

accordion-block_5c8fe5ba3b383

Građevinski fakultet

accordion-block_5c8fe5e53b385

Medicinski fakultet

accordion-block_5c8fe6143b386

Pomorski fakultet

accordion-block_5cb5b2e6d8e41

Pravni fakultet

accordion-block_5c8fe6973b38b

Tehnički fakultet

accordion-block_5c8fe6f53b38f

Učiteljski fakultet

accordion-block_5c8fdf523b354

Sveučilište u Rijeci

Poslijediplomski studiji

accordion-block_5cb6f97e808df

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji

accordion-block_5cb6fb8e808f0

Poslijediplomski specijalistički studiji

Vrednovanje doktorskih studija na Sveučilištu u Rijeci

Skip to content