MEDRI-u 1. Obzor 2020 na UNIRI
Srijeda, 03.06.2015.

srijeda, 3. lipnja 2015.

Mreža za obuku u području racionalnog projektiranja nove generacije dobro definiranih cjepiva na bazi glikokonjugata  (A training network for the rational design of the next generation of well-defined glycoconjugate vaccines – GLYCOVAX) prvi je projekt na Sveučilištu u Rijeci prihvaćen za financiranje na natječaju Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks programa Obzor 2020.

Projekt će se provoditi u vremenskom periodu od 48 mjeseci, s početkom u studenom 2015. Ukupni proračun za projekt iznosi 3.560.797,00 EUR, od čega odobrena sredstva za hrvatskog partnera, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, iznose 247.761,00 EUR. U projekt je uključeno ukupno 11 partnera, a koordinator projekta je talijanska kompanija NOVARTIS VACCINES and DIAGNOSTICS.

GLYCOVAX predstavlja mrežu za trening mladih znanstvenika koji će naučiti kako racionalno dizajnirati novu generaciju dobro definiranih i inovativnih cjepiva na bazi glikokonjugata, kako bi se na taj način poboljšale postojeće preventivne terapije te kako bi se riješile dosad neispunjene medicinske potrebe.

Udruživanjem stručnosti partnera, GLYCOVAX će stvoriti multidisciplinarno okruženje u kojem će 14 mladih istraživača doprinijeti razvoju novog pravca prema poboljšanim, sigurnijim i bolje karakteriziranim cjepivima na bazi glikokonjugata te steći prenosive vještine koje će ih dovesti do vodećih pozicija u području akademskog i industrijskog istraživanja.

Voditelju projekta prof. dr. sc. Stipanu Jonjiću i kolegama s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci čestitamo na velikom uspjehu!