Dobitnici Rektorovih nagrada za ak. god. 2015./2016.

Na temelju odluka rektora, a prema prijedlozima povjerenstava, Sveučilište u Rijeci objavljuje dobitnike rektorovih nagrada:

- Josip Aničić, student Medicinskog fakulteta, nagrada za studentski aktivizam
- Matea Babić, Filozofskog fakulteta, nagrada "Student volonter godine"
- Ella Bukvić, Pomorskog fakulteta, nagrada za sport. 

Nagrade za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad dodjeljene su: Ivanu Jakopoviću, Medicinski fakultet; Franku Hržiću, Tehnički fakultet i Tanji Miličić, Odjel za informatiku.
Odluka - nagrada za studentski aktivizam
Odluka - nagrada "Student volonter godine"
Odluka - nagrada za sport
Odluka - nagrada za najbolji studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad