Prof. dr. Šustiću još jedan mandat
Petak, 14.07.2017.

petak, 14. srpnja 2017.

Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci na sjednici  održanoj 13. srpnja izabralo je za predstojeći trogodišnji mandat dosadašnjeg dekana prof. dr. sc. Alana Šustića, koji je bio i jedini kandidat za tu funkciju. Prema njegovu mišljenju, osim preddiplomskih i diplomskih studijskih programa za medicinske sestre, primalje i fizioterapeute Fakultet bi trebao provoditi sveučilišnu edukaciju u brojnim specifičnim zdravstvenim programima koji su više nego potrebni, a nažalost u Hrvatskoj ih nema ili su tek u začetku.

Riječ je o programima za kliničke nutricioniste, anesteziološke tehničare, ergoterapeute, optometričare, radne terapeute, psihoterapeute, respiratorne terapeute, biomedicinske analitičare, dentalne higijeničare i slično, a upravo je to osnovni dugoročni cilj Fakulteta zdravstvenih studija. U tom kontekstu prof. dr. sc. Šustić u svom programu rada za naredno trogodišnje mandatno razdoblje planira restrukturirati i modernizirati diplomske studije fizioterapije i kliničke medicine te samostalno ili s partnerima iz Slovenije otvoriti nove studije, preddiplomski iz radne (okupacione) terapije i diplomski za anesteziološke tehničare.

Osim standardnih preddiplomskih i diplomskih studija dekan ističe da interes fakulteta mora biti usmjeren i prema programima cjeloživotnog učenja pa je u planu pojačati suradnju s lokalnom i regionalnom samoupravom s ciljem otvaranja ciljanih programa potrebnih za podizanje kvaliteta zdravstvene i socijalne usluge, kao i programe prilagođene zahtjevima zdravstvenog sustava i društva uopće.


 

Javni poziv

Sveučilište u Rijeci objavljuje Javni poziv za izbor predstojnika Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci. 

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu

 • Katalog_CMNZT_HR
 • Katalog_CNRM_HR
 • Katalog_GRADRI
 • Katalog_CVT_HR
 • Znanstvena oprema RISK

Pogodnosti za djelatnike

 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike