ESF: Otvoren natječaj za Poziv „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Dana 12. ožujka objavljen je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja".

Rok za slanje projektnih prijava je 4. lipnja 2018. godine. 
 
Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Opći cilj ovog Poziva je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a, dok je specifični cilj razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju. 
 
Ciljne skupine Poziva su nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima te visokoobrazovne ustanove. 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a partnerstvo na projektu je obavezno. 

Ukupan iznos Poziva je 100.000.000,00 kn od čega je minimalni iznos potpore po projektu 1.000.000,00 kn, a maksimalni 4.000.000,00 kn.
 
Više o uvjetima natječaja te dokumentaciji Poziva možete pogledati ovdje.

Informativna radionica za Poziv „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ održat će se 19. travnja 2018. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predviđeno trajanje radionice je od 9 do 16 sati. Više informacija o info danu bit će dostupno uskoro.