Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Gluma i mediji neće se provoditi

Obavještavamo zainteresirane kandidate da Akademija primijenjenih umjetnosti neće provoditi upise u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i mediji u 2017./2018. ak. god. Odluka.

Natječaj za upis u I. godinu studija 2017./2018. - 1. razina (preddiplomski i integrirani studiji)

Na temelju odluke Senata od 4. travnja 2017. Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2017./2018. ak. god. 
Tekst natječaja


Dobitnici stipendije za izvrsnost u 2016./2017. ak. godini

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je 4. travnja 2017. godine Odluku o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci u 2016./2017. akademskoj godini koju možete preuzeti ovdje. 

Čestitamo stipendistima i pozivamo ih da dođu potpisati ugovor o stipendiji 24. (ponedjeljak), 25. (utorak) i 26. (srijeda) travnja 2017. od 12:00 do 15:30 sati u Centar za studije Sveučilišta u Rijeci, zgrada Građevinskog fakulteta na Kampusu, Radmile Matejčić 3, ured  G-039 (prizemlje - lijevo).
 

Dobitnici Rektorovih nagrada za ak. god. 2015./2016.

Na temelju odluka rektora, a prema prijedlozima povjerenstava za dodjelu Rektorovih nagrada, obvjavljujemo dobitnike četiriju Rektorovih nagrada:

- Josip Aničić, MEDRI za studentski aktivizam
- Matea Babić, FFRI za nagradu "Student volonter godine"
- Ella Bukvić, PFRI za sport i
- Ivan Jakopović, MEDRI, Franko Hržić, RITEH i Tanja Miličić, SOIRI za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad.

Saznaj više


Dobitnici Rektorove nagrade za izvrsnost u 2016./2017. ak. god.

Temeljem Odluke Senata Sveučliišta u Rijeci donesene na 103. sjednici održanoj 7. ožujka 2017. godine, a na prijedlog dekana/pročelnika sastavnica Sveučilišta u Rijeci, objavljujemo popis studenata - dobitnika Rektorove nagrade za izvrsnost u 2016./2017. akakdemskoj godini.

Saznaj višeArhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u 2016./2017. ak. god.

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborni predmet s nekog drugog visokog učilišta. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u zimskom i ljetnom semestru 2016./2017. akademske godine (nadopunjenu kolegijima Akademije primijenjenih umjetnosti) možete pogledati ovdje.
 

Smart X pametna kartica

LDAP administratori sastavnica Sveučilišta (za studente)

skRipta - Riječki studentski vodič

Studentski centar Rijeka i Kampus 

Vodič za studente u traženju privatnog smještaja 

Sveučilišni savjetovališni centar

Upitnik za studente - Procjena uspješnosti prilagodbe na studij

Upitnik za studente - Procjena kvalitete svakodnevnog funkcioniranja