Senat Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišni Senat je izborno stručno i poslovodno tijelo sveučilišta koje se bira tako da budu zastupljene znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice sveučilišta, različita područja znanosti i umjetnosti i predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Rektor je član Senata po položaju. Senat odlučuje o svim akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima te ukupnome poslovanju i razvoju. Osim članova, u radu Senata sudjeluju prorektori, pomoćnici rektora, glavna tajnica sveučilišta te predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokoga obrazovanja.

 1. prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
 2. izv. prof. mr. art. Letricija Linardić, dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti
 3. prof. dr. sc. Alen Host, dekan Ekonomskog fakulteta
 4. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 5. prof. dr. sc. Alan Šustić, dekan Fakulteta zdravstvenih studija
 6. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč Konestra, dekanica Filozofskog fakulteta
 7. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, dekanica Građevinskog fakulteta
 8. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dekan Medicinskog fakulteta
 9. izv. prof. dr. sc. Alen Jugović, dekan Pomorskog fakulteta
 10. prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, dekanica Pravnog fakulteta
 11. prof. dr. sc. Duško Pavletić, dekan Tehničkog fakulteta
 12. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, dekanica Učiteljskog fakulteta
 13. prof. dr. sc. Mladen Petravić, pročelnik Odjela za fiziku
 14. prof. dr. sc. Patrizia Poščić, pročelnica Odjela za informatiku
 15. prof. dr. sc. Dean Crnković, pročelnik Odjela za matematiku
 16. izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pročelnica Odjela za biotehnologiju
 17. Dinko Jurjević, ravnatelj Studentskog centra Rijeka
 18. Lea Lazzarich, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka
 19. Tea Dimnjašević, predstavnica studenata preddiplomskih i diplomskih studija, Filozofski fakultet
 20. Leopold Mandić, predstavnik studenata preddiplomskih i diplomskih studija, Pomorski fakultet
 21. Bobana Samardžija, predstavnica studenata preddiplomskih i diplomskih studija, Odjel za biotehnologiju
 22. Tomislav Čop predstavnik studenata poslijediplomskih studija, Filozofski fakultet
 23. Tin Nadarević, predstavnik studenata poslijediplomskih studija, Medicinski fakultet

Dokumenti