O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / SENAT SVEUČILIŠTA U RIJECI

Senat Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišni Senat je izborno stručno i poslovodno tijelo sveučilišta koje se bira tako da budu zastupljene znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice sveučilišta, različita područja znanosti i umjetnosti i predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Rektor je član Senata po položaju. Senat odlučuje o svim akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima te ukupnome poslovanju i razvoju. Osim članova, u radu Senata sudjeluju prorektori, pomoćnici rektora, glavna tajnica sveučilišta te predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokoga obrazovanja.

 1. prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
 2. red. prof. mr. art. Letricija Linardić, dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti
 3. prof. dr. sc. Alen Host, dekan Ekonomskog fakulteta
 4. prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić dekanica Fakulteta dentalne medicine
 5. prof. dr. sc. Sandra Janković, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 6. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija
 7. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč Konestra, dekanica Filozofskog fakulteta
 8. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, dekanica Građevinskog fakulteta
 9. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., dekan Medicinskog fakulteta
 10. prof. dr. sc. Alen Jugović, dekan Pomorskog fakulteta
 11. prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, dekanica Pravnog fakulteta
 12. prof. dr. sc. Duško Pavletić, dekan Tehničkog fakulteta
 13. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, dekanica Učiteljskog fakulteta
 14. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pročelnica Odjela za biotehnologiju
 15. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, pročelnik Odjela za fiziku
 16. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić Kos, pročelnica Odjela za informatiku
 17. prof. dr. sc. Dean Crnković, pročelnik Odjela za matematiku
 18. Dinko Jurjević, mr. sig., ravnatelj Studentskog centra Rijeka
 19. Lea Lazzarich, prof., ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka
 20. Leopold Mandić, student – predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 21. Luka Delak, student, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
 22. Perina Šiljeg, studentica, Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
 23. Tomislav Čop, student, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet 
 24. Nadja Čekolj, studentica, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 25. prof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić, predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Dokumenti

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI