O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / SENAT SVEUČILIŠTA U RIJECI

Senat Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišni Senat je izborno stručno i poslovodno tijelo sveučilišta koje se bira tako da budu zastupljene znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice sveučilišta, različita područja znanosti i umjetnosti i predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Rektor/rektorica je član/članica Senata po položaju. Senat odlučuje o svim akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima te ukupnome poslovanju i razvoju. Osim članova, u radu Senata sudjeluju prorektori/prorektorice, pomoćnici/pomoćnice rektora/rektorice, glavni tajnik / glavna tajnica Sveučilišta te predstavnik/predstavnica sindikata u djelatnosti znanosti i visokoga obrazovanja.

 1. prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
 2. red. prof. mr. art. Letricija Linardić, dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti
 3. prof. dr. sc. Alen Host, dekan Ekonomskog fakulteta
 4. prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić dekanica Fakulteta dentalne medicine
 5. prof. dr. sc. Sandra Janković, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 6. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija
 7. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, dekan Filozofskog fakulteta
 8. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, dekan Građevinskog fakulteta
 9. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dekan Medicinskog fakulteta
 10. prof. dr. sc. Alen Jugović, dekan Pomorskog fakulteta
 11. prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, dekanica Pravnog fakulteta
 12. prof. dr. sc. Duško Pavletić, dekan Tehničkog fakulteta
 13. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, dekanica Učiteljskog fakulteta
 14. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pročelnica Odjela za biotehnologiju
 15. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, dekan Fakulteta za fiziku
 16. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić Kos, dekanica Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija
 17. prof. dr. sc. Dean Crnković, dekan Fakulteta za matematiku
 18. Goran Manestar, mag. oec., ravnatelj Studentskog centra Rijeka
 19. Lea Lazzarich, prof., ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka
 20. Luka Delak, student, Medicinski fakultet, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
 21. Neven Pintarić, student, Ekonomski fakultet
 22. Matea Vareško, studentica, Građevinski fakultet
 23. Vito Balorda, student, Filozofski fakultet
 24. Robert Kolman, student, Odjel za biotehnologiju
  prof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić, predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Dokumenti

Skip to content