Vijeće časti

Vijeće časti Sveučilišta u Rijeci savjetodavno je tijelo koje djeluje s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci, skrbi o provedbi Etičkog kodeksa te davanja mišljenja o postojanju povrede Etičkog kodeksa u razmatranim slučajevima.
Osnivanje, djelokrug i način rada Vijeća časti propisani su Dodatkom Etičkom kodeksu.

Predsjednica:
prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet

Članovi:

  1. prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, Pravni fakultet
  2. prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Građevinski fakultet
  3. prof. dr. sc. Luka Zaputović, Medicinski fakultet
  4. Dora Nikolla, studentica Pravnog fakulteta

Dokumenti

Kontakt

Vijeće Časti

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Tajnica Vijeća časti
Daria Glavan Šćulac, dipl. iur.
T: 051 406 523
E: daria@uniri.hr
Rektorat Sveučilišta u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Skip to content