O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / VIJEĆE ČASTI

Vijeće časti

Vijeće časti Sveučilišta u Rijeci savjetodavno je tijelo koje djeluje s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci, skrbi o provedbi Etičkog kodeksa te davanja mišljenja o postojanju povrede Etičkog kodeksa u razmatranim slučajevima. Osnivanje, djelokrug i način rada Vijeća časti propisani su Dodatkom Etičkom kodeksu.

Predsjednica:
prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet

Članice i članovi:
1. prof. dr. sc. Bojan Polić, Medicinski fakultet
2. prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, Pravni fakultet
3. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić, Tehnički fakultet
4. Andro Demiri, student Pravnog fakulteta

Dokumenti

Kontakt

Vijeće časti

Trg braće Mažuranića 10

51000 Rijeka

Stalna stručna savjetnica Vijeća časti

Daria Glavan Šćulac, dipl. iur.

T +385 51 406 523

E daria@uniri.hr

Skip to content