O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / VIJEĆE ČASTI

Vijeće časti

Vijeće časti Sveučilišta u Rijeci savjetodavno je tijelo koje djeluje s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci, skrbi o provedbi Etičkog kodeksa te davanja mišljenja o postojanju povrede Etičkog kodeksa u razmatranim slučajevima.
Osnivanje, djelokrug i način rada Vijeća časti propisani su Dodatkom Etičkom kodeksu.

Sastav Vijeća časti:

  1. prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Bojan Polić, Medicinski fakultet, član
  3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Građevinski fakultet, zamjenik predsjednice
  4. prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, Pravni fakultet, članica
  5. Sven Sušanj, student, Pravni fakultet, član; zamjenik Andro Demiri, student, Pravni fakultet

Sastav Vijeća časti u mandatu 2017. – studeni 2020.:

  1. prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, Pravni fakultet
  3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Građevinski fakultet
  4. prof. dr. sc. Luka Zaputović, Medicinski fakultet
  5. Dora Nikolla, studentica Pravnog fakulteta

Dokumenti

Kontakt

Vijeće Časti

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Tajnica Vijeća časti
Daria Glavan Šćulac, dipl. iur.
T: 051 406 523
E: daria@uniri.hr
Rektorat Sveučilišta u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI