O SVEUČILIŠTU / SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE / USTROJ SUSTAVA

Ustroj sustava

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci temelji se na proceduri unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete sastavnica Sveučilište te na rezultatima analize različitih kvalitativnih i kvantitativnih podataka, pri čemu se posebna pažnja pridaje povratnim informacijama studenata. U nastavku možete pronaći informacije o tijelima koja djeluju.

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta

Odbor za kvalitetu osigurava djelotvornost postupaka unaprjeđivanja kvalitete na Sveučilištu i njegovim sastavnicama. Provodi strateško planiranje u području osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete te postupke unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete. Predlaže rektoru i Senatu konkretne prijedloge i aktivnosti te potiče inovacije i razvoj u svrhu osiguranja i unapređenja kvalitete.

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta

Predstavnici  sastavnica
izv. prof. art. Marko Koržinek, Akademija primijenjenih umjetnosti
prof. dr. sc. Zoran Ježić, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Vlatka Debeljak, Fakultet dentalne medicine
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, Fakultet za fiziku
doc. dr. sc. Sara Ban, Fakultet za matematiku
dr. sc. Maša Trinajstić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof. dr. sc. Iva Rinčić, Fakultet zdravstvenih studija
doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, Građevinski fakultet
dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, Medicinski fakultet
doc. dr. sc. Željka Maglica, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova
prof. dr. sc. Ines Kolanović, Pomorski fakultet
izv. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Duško Pavletić, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Maja Verdonik, Učiteljski fakultet

Predstavnice uprave Sveučilišta
prof. dr. sc. Senka Maćešić, prorektorica za digitalizaciju i razvoj
prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete

Predstavnica Sveučilišne knjižnice Rijeka
mr. sc. Orieta Lubiana

Predstavnica Studentskog centra Rijeka
Marta Slavuj

Predstavnici studenata
Nina Vukelić
Eugen Car

Predstavnik Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje
izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić

Predstavnica Povjerenstva za vrednovanje studijskih programa
prof. dr. sc. Vesna Kovač

Predstavnica Stručnog vijeća za učenje i poučavanje
izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Predstavnica Stručnog vijeća za istraživanje i inovacije
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević

Predstavnica zaposlenika stručnih službi
Roberta Hlača Mlinar

Predstavnici vanjskih dionika
Nikolina Pomenić (PRIGODA)
Mate Poropat (JGL)

Odbori za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na sastavnicama Sveučilišta

Nadležnost Odbora za kvalitetu sastavnice, u suradnji s dionicima sustava za kvalitetu, uključuje:

 • razvoj strateških odrednica osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete sastavnice
 • organiziranje, koordiniranje i provođenje postupaka vrednovanja kvalitete nastavnog, znanstvenog i stručnog rada iz područja djelovanja sastavnice
 • srazvoj mehanizama osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete te načine njihova praćenja u skladu sa Strategijom Sveučilišta i sastavnice
 • primjenu postupaka iz sveučilišnih priručnika za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitet i drugih dokumenata iz sustava za kvalitetu te nadogradnju i unaprjeđenje postupaka u skladu s potrebama i posebnostima sastavnice

Odbor za kvalitetu sastavnice u svom sastavu ima predstavnike iz redova:

 • uprave sastavnice
 • nastavnika
 • studenata
 • zaposlenika stručnih službi
 • vanjskih dionika.

Savjet za kvalitetu

Savjet za kvalitetu ima savjetodavnu i razvojnu ulogu u sustavu za kvalitetu Sveučilišta. Predlaže razvojne inicijative i politike te sudjeluje u evaluaciji i praćenju provedbe Strategije razvoja Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci uspostavljen je na Sveučilištu u Rijeci 2002. godine kao odraz svijesti akademske zajednice o važnosti kvalitete u visokome obrazovanju i težnji Sveučilišta u Rijeci da se uspješno integrira u “Europski prostor visokoga obrazovanja”.

Na njegovim temeljima odlukom 14. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci održane 27. siječnja 2006. godine formiran je Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci.

Zadaća Centra je stvaranje mreže za upravljanje i unapređenje kvalitete na sveučilištu te integriranje sveučilišta u nacionalnu mrežu za unapređenje kvalitete. Centar je pokretač i koordinator inicijativa i provedbe razvojnih programa u svrhu kontinuiranoga osiguranja i unaprjeđenja kvalitete.

Centar utvrđuje karakteristične indikatore kvalitete i organizira njihovo sustavno praćenje i posebice:

 • potiče i organizira stalne rasprave o kvaliteti, širenje kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti;
 • definira standarde i kriterije kvalitetnoga funkcioniranja sastavnica sveučilišta;
 • razvija postupke vanjskoga i unutrašnjega vrednovanja, razvija metode za istraživanje različitih aspekta kvalitete obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnoga i tehničkoga osoblja, rukovoditelja, poslodavaca, javnog mnijenja);
 • provodi analize i prikuplja povratne informacije o kvaliteti svih korisnika sustava; 
 • istražuje uzroke nekvalitetnoga, neefikasnoga i predugoga studiranja;
 • uspostavlja sustav interne prosudbe, kao temeljne postavke upravljanja kvalitetom;
 • osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike;
 • potiče i organizira stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnoga osoblja.

Projekti i aktivnosti

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta sistematični je, periodični postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu sa, Sveučilišnim, nacionalnim i ESG-standardima. Njome se procjenjuje doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete visokog učilišta. Svako visoko učilište određuje svoju misiju, viziju, strategiju i razvojne ciljeve. Kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete neprestano se unapređuju sve djelatnosti, a naročito obrazovanje u cijelosti.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci zajedno s Centrom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete organizira i provodi unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci i odgovoran je za njezinu učinkovitost. Unutarnja prosudba se provodi na temelju trogodišnjeg plana kojeg donosi Odbor za kvalitetu, a odobrava Senat Sveučilišta u Rijeci. Uspješno su provedena dva ciklusa unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu na Sveučilištu u Rijeci.

Izvješće o provedbi unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu 2017-2019

Izvjesce o provedbi unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu 2012-2015

Dokumenti

accordion-block_9a2ae9fe495629ae8fa853d9bac24151

Korisni linkovi

Kontakt

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci

Ulica Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka

kvaliteta@uniri.hr

Skip to content