Ustroj sustava

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta

Upravlja sustavom za kvalitetu sveučilišta te provodi strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguranja i unapređenja kvalitete.

 • Predlaže rektoru i Senatu konkretne prijedloge i aktivnosti te potiče inovacije i razvoj u svrhu osiguranja i unapređenja kvalitete.
 • Osigurava djelotvornost postupaka unapređenja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe internih mehanizama za osiguranje i unapređenje kvalitete.

Sastav Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci i trajanje mandata članova Odbora određeno je Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

Predsjednica:
dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultet

Predstavnici nastavnika znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta:

 1. Daria Žmak Kunić, Akademija primijenjenih umjetnosti
 2. dr. sc. Zoran Ježić, Ekonomski fakultet
 3. dr. sc. Vlatka Lajnert, Fakultet dentalne medicine
 4. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 5. dr. sc. Gordana Brumini, Fakultet zdravstvenih studija
 6. dr. sc. Silvija Mrakovčić, Građevinski fakultet
 7. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, Medicinski fakultet
 8. dr. sc. Ines Kolanović, Pomorski fakultet
 9. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, Pravni fakultet
 10. dr. sc. Anita Rončević, Učiteljski fakultet
 11. dr. sc. Željka Maglica, Odjel za biotehnologiju
 12. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, Odjel za fiziku
 13. dr. sc. Nataša Hoić Božić, Odjel za informatiku
 14. dr. sc. Ana Jurasić, Odjel za matematiku
 15. dr. sc. Duško Pavletić, Tehnički fakultet
 16. Sanja Heberling Dragičević, predstavnica Sveučilišne knjižnice Rijeka
 17. Ivana Gaćina, predstavnica Studentskog centra Rijeka
 18. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete predstavnica uprave Sveučilišta
 19. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta, predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja
 20. Vedran Kružić, predstavnik vanjskih dionika
 21. Mate Poropat, predstavnik vanjskih dionika
 22. Matea Vareško, Građevinski fakultet, predstavnik studenata
 23. Tea Dimnjašević, Filozofski fakultet, predstavnica studenata

Odbori za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na sastavnicama Sveučilišta

Odbor sastavnice organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenje kvalitete na razini sastavnice Sveučilišta posebice s obzirom na sljedeće elemente: 

 • samovrednovanje
 • razvijanje indikatora kvalitete
 • sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija
 • istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja
 • istraživanje kompetencije nastavnog osoblja
 • usavršavanje sveučilišnih nastavnika (cijeloživotno obrazovanje)
 • usavršavanje administrativnog i tehničkog osoblja
 • dokazi o unaprjeđenju nastave
 • kvaliteta općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programom
 • definiranje i uvođenje tipa standardizacije u administrativnom dijelu sastavnica

Sastav Odbora sastavnice:
najmanje pet (5) članova:

 • predstavnik uprave
 • najmanje dva (2) predstavnika nastavnog osoblja
 • predstavnik studenata
 • predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja

Savjet za kvalitetu

Savjet za kvalitetu objedinjuje aktivnosti jedinica sustava za kvalitetu te se prema potrebi uključuje u njihov rad u području razvoja postupaka osiguravanja kvalitete.

 

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci uspostavljen je na Sveučilištu u Rijeci 2002. godine kao odraz svijesti akademske zajednice o važnosti kvalitete u visokome obrazovanju i težnji Sveučilišta u Rijeci da se uspješno integrira u “Europski prostor visokoga obrazovanja”.

Na njegovim temeljima odlukom 14. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci održane 27. siječnja 2006. godine formiran je Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci.

Zadaća Centra je stvaranje mreže za upravljanje i unapređenje kvalitete na sveučilištu te integriranje sveučilišta u nacionalnu mrežu za unapređenje kvalitete. Centar je pokretač i koordinator inicijativa i provedbe razvojnih programa u svrhu kontinuiranoga osiguranja i unaprjeđenja kvalitete.

Centar utvrđuje karakteristične indikatore kvalitete i organizira njihovo sustavno praćenje i posebice:

 • potiče i organizira stalne rasprave o kvaliteti, širenje kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti;
 • definira standarde i kriterije kvalitetnoga funkcioniranja sastavnica sveučilišta;
 • razvija postupke vanjskoga i unutrašnjega vrednovanja, razvija metode za istraživanje različitih aspekta kvalitete obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnoga i tehničkoga osoblja, rukovoditelja, poslodavaca, javnog mnijenja);
 • provodi analize i prikuplja povratne informacije o kvaliteti svih korisnika sustava; 
 • istražuje uzroke nekvalitetnoga, neefikasnoga i predugoga studiranja;
 • uspostavlja sustav interne prosudbe, kao temeljne postavke upravljanja kvalitetom;
 • osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike;
 • potiče i organizira stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnoga osoblja.
accordion-block_5c8e3c3145f0c

Projekti i aktivnosti

Dokumenti

accordion-block_5c8e364af938e

Korisni linkovi

Kontakt

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Andrea Miočić

andrea.miocic@uniri.hr

Aleksandar Šušnjar

aleksandar.susnjar@uniri.hr

Vijesti

22/07/2020.
Sveučilište u Rijeci primljeno u mrežu AUF
Nakon što je početkom godine po prvi puta uvršteno na jednu od najcjenjenijih rang ljestvica svjetskih sveučilišta (QS World University Ranking) i postalo punopravni član YUFE-a, Sveučilište u Rijeci bilježi još jedan značajan uspjeh. Primljeno je u među…