O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci savjetodavno je tijelo koje djeluje s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci, skrbi o provedbi Etičkog kodeksa te davanja mišljenja o postojanju povrede Etičkog kodeksa u razmatranim slučajevima.

Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci osniva se za stručne službe i druge ustrojbene jedinice Sveučilišta kao i druge sastavnice Sveučilišta na kojima nije osnovano etičko povjerenstvo.

Osnivanje, djelokrug i način rada Etičkog povjerenstva propisani su Dodatkom Etičkom kodeksu.

Sastav Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Rijeci: 

1. prof. dr. sc. Sanda Martiničić-Ipšić, Odjel za informatiku

2. doc. dr. sc. Bojan Crnković, Odjel za matematiku

3. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.

4. Branka Turk, Sveučilišna knjižnica Rijeka

5. Tomislav Čop, student Filozofskog fakulteta u Rijeci

Kontakt

Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Rektorat Sveučilišta u Rijeci

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI