O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci savjetodavno je tijelo koje djeluje s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci, skrbi o provedbi Etičkog kodeksa te davanja mišljenja o postojanju povrede Etičkog kodeksa u razmatranim slučajevima.

Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci osniva se za stručne službe i druge ustrojbene jedinice Sveučilišta kao i druge sastavnice Sveučilišta na kojima nije osnovano etičko povjerenstvo.

Osnivanje, djelokrug i način rada Etičkog povjerenstva propisani su Dodatkom Etičkom kodeksu.

Sastav Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Rijeci: 

1. prof. dr. sc. Sanda Martinčić Ipšić, Fakultet za informatiku i digitalne tehnologije
2. doc. dr. sc. Bojan Crnković, Fakultet za matematiku
3. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta
4. Branka Turk, Sveučilišna knjižnica Rijeka
5. Tomislav Čop, student Filozofskog fakulteta u Rijeci

Kontakt

Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10

51000 Rijeka

Skip to content