O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / ODBORI

Odbori

Odbor za proračun

Odbor za proračun stalno je tijelo senata Sveučilišta u Rijeci  zaduženo za izradu prijedloga proračuna sveučilišta, te za njegovo kontinuirano praćenje.

Predsjednik:
izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić, Ekonomski fakultet

 1. dr. sc. Sandra Janković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 2. prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za matematiku
 3. mr. sc. Vanja Župan, Fakultet zdravstvenih studija
 4. Dubravka Zatezelo, Pravni fakultet

Kontakt

Financijska služba Sveučilište u Rijeci

Trb braće Mažuranića 10

Ivan Cerović, univ. spec. oec.

ivan.cerovic@uniri.hr

0038551406509

Odbor za statutarna i pravna pitanja

Odbor za statutarna pitanja stalno je tijelo Senata Sveučilišta u Rijeci koje je zaduženo za predlaganje i usklađivanje normativnih akata sveučilišta i sastavnica sa zakonima i Statutom Sveučilišta u Rijeci. 

Predsjednica:
prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, Pravni fakultet

Članovi:

 1. prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet
 2. prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet
 3. Roberta Hlača Mlinar, glavna tajnica Sveučilišta
 4. Dora Nikolla, studentica Pravnog fakulteta

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete stručno je tijelo Sveučilišta u Rijeci s ciljem promoviranja kulture kvalitete i razvoja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje, unaprjeđivanje i promicanje visokih standarda profesionalnoga i stručnoga razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Sveučilišta u Rijeci. 

Predsjednica:
dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultet

Predstavnici nastavnika znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta: 

 1. Daria Žmak Kunić, Akademija primijenjenih umjetnosti 
 2. dr. sc. Zoran Ježić, Ekonomski fakultet
 3. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 4. dr. sc. Gordana Brumini, Fakultet zdravstvenih studija 
 5. dr. sc. Silvija Mrakovčić, Građevinski fakultet
 6. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, Medicinski fakultet
 7. dr. sc. Ines Kolanović, Pomorski fakultet 
 8. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, Pravni fakultet 
 9. dr. sc. Anita Rončević, Učiteljski fakultet 
 10. dr. sc. Željka Maglica, Odjel za biotehnologiju
 11. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, Odjel za fiziku
 12. dr. sc. Nataša Hoić Božić, Odjel za informatiku
 13. dr. sc. Ana Jurasić, Odjel za matematiku
 14. dr. sc. Duško Pavletić, Tehnički fakultet
 15. Sanja Heberling Dragičević, predstavnica Sveučilišne knjižnice Rijeka
 16. Ivana Gaćina, predstavnica Studentskog centra Rijeka
 17. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete predstavnica uprave Sveučilišta 
 18. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta, predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja 
 19. Matej Beriša, Tehnički fakultet, predstavnik studenata
 20. Tea Dimnjašević, Filozofski fakultet, predstavnica studenata

Kontakt

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Andrea Miočić, prof.

andrea@uniri.hr

+38551 584 856

Aleksandar Šušnjar, mag. educ. phil. et philol. angl.

aleksandar.susnjar@uniri.hr

+38551 584 855

Odbor za strategiju

Odbor za strategiju je stručno tijelo Sveučilišta u Rijeci zaduženo za savjetovanje prilikom definiranja misije, vizije i prioritetnih ciljeva Sveučilišta s ciljem stvaranja cjelovitoga strateškog plana razvoja Sveučilišta u Rijeci. 

Predsjednik: 
prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Filozofski fakultet

Članovi:

 1. prof. dr. sc. Alan Šustić, Fakultet zdravstvenih studija
 2. prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić, Tehnički fakultet
 3. prof. dr. sc. Alen Host, Ekonomski fakultet
 4. izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić, Odjel za informatiku
 5. Marko Mesarić, student, Tehnički fakultet
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI