O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / ODBORI

Odbori

Odbor za proračun

Odbor za proračun stalno je tijelo senata Sveučilišta u Rijeci  zaduženo za izradu prijedloga proračuna sveučilišta, te za njegovo kontinuirano praćenje.

Predsjednik:
prof. dr. sc. Saša Drezgić, Ekonomski fakultet, predsjednik

Članice i članovi:
prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić, Pomorski fakultet,
prof. dr. sc. Dean Crnković, Fakultet za matematiku,
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, Građevinski fakultet,
Ivan Cerović, dipl. oec., Rektorat Sveučilišta u Rijeci,
Aleksandar Đukić, dipl. oec., Medicinski fakultet,
Andrija Herceg, student Ekonomskog  fakulteta, zamjenica Lana Par, studentica Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova

Kontakt

Financijska služba Sveučilište u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka

Ivan Cerović, univ. spec. oec.

ivan.cerovic@uniri.hr

+ 385 51 406 509

Odbor za statutarna i pravna pitanja

Odbor za statutarna pitanja stalno je tijelo Senata Sveučilišta u Rijeci koje je zaduženo za predlaganje i usklađivanje normativnih akata sveučilišta i sastavnica sa zakonima i Statutom Sveučilišta u Rijeci. 

Predsjednica:
prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet, predsjednik

Članice i članovi:
prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, Filozofski fakultet,
prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, Fakultet za fiziku,
prof. dr. sc. Sanja Barić, Pravni fakultet,
prof. dr. sc. Goran Turkalj, Tehnički fakultet,
Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., Glavna tajnica Sveučilišta,
Bruno Valpotić, student Učiteljskog fakulteta, zamjenik Patrik Pavić, student Pravnog fakulteta.

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete stručno je tijelo Sveučilišta u Rijeci s ciljem promoviranja kulture kvalitete i razvoja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje, unaprjeđivanje i promicanje visokih standarda profesionalnoga i stručnoga razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Sveučilišta u Rijeci. 

Predstavnici sastavnica
izv. prof. art. Marko Koržinek, Akademija primijenjenih umjetnosti
prof. dr. sc. Zoran Ježić, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Vlatka Debeljak, Fakultet dentalne medicine
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, Fakultet za fiziku
doc dr. sc. Sara Ban, Fakultet za matematiku
dr. sc. Maša Trinajstić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof. dr. sc. Iva Rinčić, Fakultet zdravstvenih studija
doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, Građevinski fakultet
dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, Medicinski fakultet
doc. dr. sc. Željka Maglica, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova
prof. dr. sc. Ines Kolanović, Pomorski fakultet
izv. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Duško Pavletić, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Maja Verdonik, Učiteljski fakultet

Predstavnice uprave Sveučilišta
prof. dr. sc. Senka Maćešić, prorektorica za digitalizaciju i razvoj
prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete

Predstavnica Sveučilišne knjižnice Rijeka
mr. sc. Orieta Lubiana

Predstavnica Studentskog centra Rijeka
Marta Slavuj

Predstavnici studenata
Nina Vukelić
Eugen Car

Predstavnik Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje
izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić

Predstavnica Stručnog vijeća za učenje i poučavanje
izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Predstavnica Stručnog vijeća za istraživanje i inovacije
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević

Predstavnica zaposlenika stručnih službi
Roberta Hlača Mlinar

Predstavnici vanjskih dionika
Nikolina Pomenić (PRIGODA)
Mate Poropat (JGL)

Kontakt

Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Ulica Radmile Matejčić 3

51000 Rijeka

Andrea Miočić, prof.

andrea@uniri.hr

+385 51 584 856

Odbora za praćenje provedbe strategije razvoja Sveučilišta

Odbor za strategiju je stručno tijelo Sveučilišta u Rijeci zaduženo za savjetovanje prilikom definiranja misije, vizije i prioritetnih ciljeva Sveučilišta s ciljem stvaranja cjelovitoga strateškog plana razvoja Sveučilišta u Rijeci. 

Članice i članovi:

prof. dr. sc. Goran Hauser, Medicinski fakultet,
izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić, Učiteljski fakultet,
prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova,
prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Filozofski fakultet, 
prof. dr. sc. Željko Jovanović, Fakultet zdravstvenih studija,
prof. dr. sc. Lara Jelenc, Ekonomski fakultet,
Luka Delak, student Medicinskog fakulteta, zamjenik Dominik Patafta, student Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Skip to content