O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / ODBORI

Odbori

Odbor za proračun

Odbor za proračun stalno je tijelo senata Sveučilišta u Rijeci  zaduženo za izradu prijedloga proračuna sveučilišta, te za njegovo kontinuirano praćenje.

Predsjednik:
izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić, Ekonomski fakultet

Članice i članovi:
dr. sc. Sandra Janković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za matematiku
mr. sc. Vanja Župan, Fakultet zdravstvenih studija
Dubravka Zatezelo, Pravni fakultet

Kontakt

Financijska služba Sveučilište u Rijeci

Trb braće Mažuranića 10

Ivan Cerović, univ. spec. oec.

ivan.cerovic@uniri.hr

0038551406509

Odbor za statutarna i pravna pitanja

Odbor za statutarna pitanja stalno je tijelo Senata Sveučilišta u Rijeci koje je zaduženo za predlaganje i usklađivanje normativnih akata sveučilišta i sastavnica sa zakonima i Statutom Sveučilišta u Rijeci. 

Predsjednica:
prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, Pravni fakultet

Članice i članovi:
1. prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet
2. prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet
3. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta
4. Dora Nikolla, studentica Pravnog fakulteta

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete stručno je tijelo Sveučilišta u Rijeci s ciljem promoviranja kulture kvalitete i razvoja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje, unaprjeđivanje i promicanje visokih standarda profesionalnoga i stručnoga razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Sveučilišta u Rijeci. 

Predsjednica:
prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, Medicinski fakultet

Članice i članovi:

 1. doc. mr. art. Darija Žmak Kunić, Akademija primijenjenih umjetnosti
 2. izv. dr. sc. Zoran Ježić, Ekonomski fakultet
 3. izv. prof. dr. sc. Vlatka Lajnert, Fakultet dentalne medicine
 4. doc. dr. sc. Maja Gregorić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 5. izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, Fakultet zdravstvenih studija
 6. izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultet
 7. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, Građevinski fakultet
 8. izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović, Pomorski fakultet
 9. izv. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, Pravni fakultet
 10. doc. dr. sc. Anita Rončević, Učiteljski fakultet
 11. doc. dr. sc. Željka Maglica, Odjel za biotehnologiju
 12. doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, Odjel za fiziku
 13. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić, Odjel za informatiku
 14. doc. dr. sc. Ana Jurasić, Odjel za matematiku
 15. prof. dr. sc. Marko Čanađija, Tehnički fakultet
 16. Sanja Heberling Dragičević, prof., predstavnica Sveučilišne knjižnice Rijeka
 17. Ivana Gaćina, predstavnica Studentskog centra Rijeka
 18. prof. dr. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete, predstavnica uprave Sveučilišta
 19. Roberta Hlača Mlinar, glavna tajnica Sveučilišta, predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja
 20. Vedran Kružić, predstavnik vanjskih dionika
 21. Mate Poropat, predstavnik vanjskih dionika
 22. Paula Petrinec, predstavnica studenata
 23. Matea Vareško, predstavnica studenata

Kontakt

Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Andrea Miočić, prof.

andrea@uniri.hr

+38551 584 856

Aleksandar Šušnjar, mag. educ. phil. et philol. angl.

aleksandar.susnjar@uniri.hr

+38551 584 855

Odbor za strategiju

Odbor za strategiju je stručno tijelo Sveučilišta u Rijeci zaduženo za savjetovanje prilikom definiranja misije, vizije i prioritetnih ciljeva Sveučilišta s ciljem stvaranja cjelovitoga strateškog plana razvoja Sveučilišta u Rijeci. 

Predsjednik: 
prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Filozofski fakultet

Članice i članovi:
1. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, Medicinski fakultet
2. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić Kos, Odjel za informatiku
3. prof. dr. sc. Sandra Janković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
4. prof. dr. sc. Duško Pavletić, Tehnički fakultet
5. Leopold Mandić, student, Pomorski fakultet

Skip to content