Odbor za proračun

Odbor za proračun stalno je tijelo senata Sveučilišta u Rijeci  zaduženo za izradu prijedloga proračuna sveučilišta, te za njegovo kontinuirano praćenje.

Predsjednik:
izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić, Ekonomski fakultet

  1. dr. sc. Sandra Janković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  2. prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za matematiku
  3. mr. sc. Vanja Župan, Fakultet zdravstvenih studija
  4. Dubravka Zatezelo, Pravni fakultet

Kontakt

Financijska služba Sveučilište u Rijeci

Trb braće Mažuranića 10

Ivan Cerović, univ. spec. oec.

ivan.cerovic@uniri.hr

0038551406509