O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / VIJEĆE PROFESSORA EMERITUSA

Vijeće professora emeritusa

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
prof. dr. sc. Pavao Komadina, Pomorski fakultet

Članice i članovi vijeća:
prof. dr. sc. Juraj Sepčić, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Katica Ivanišević, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Vladimir Đuro Degan, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Iva Lukežić, Filozofski fakultet
akademik Elso Kuljanić, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Biserka Radošević Stašić, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Ivanka Avelini Holjevac, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
red. prof. art. Dalibor Martinis, Akademija primijenjenih umjetnosti
prof. dr. sc. Vladimir Peter Goss, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Željko Fučkar, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Mate Sršen, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Miljenko Uravić, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Vinko Kandžija, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Ivan Vrkljan, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Ante Simonić, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Mehmed Čaušević, Građevinski fakultet
red. prof. art. Rade Šerbedžija, Akademija primijenjenih umjetnosti
prof. dr. sc. Julijan Dobrinić, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Čedomir Benac, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Branko Blažević, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof. dr. sc. Božidar Križan, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Branko Rafajac, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Miljenko Kapović, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Bruno Grbac, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Josip Brnić, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Goran Kalogjera, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Aleksandra Pejčić, Učiteljski fakultet
prof. dr. sc. Zdravko Lenac, Odjel za fiziku
prof. dr. sc. Tibor Poganj, Pomorski fakultet
prof. dr. sc. Nenad Smokrović, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Vladimir Takšić, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Nives Jonjić, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Diana Stolac, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Čedomila Milin, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Serđo Kos, Pomorski fakultet

Pokojni profesori emeritusi Sveučilišta u Rijeci:
prof. dr. sc. Miroslav Pečornik, Tehnički fakultet, preminuo 2000. g.
prof. dr. sc. Silvije Pongrac, Filozofski fakultet, preminuo 2001. g.
prof. dr. sc. Ivo Žuvela, Ekonomski fakultet, preminuo 2002. g.
prof. dr. sc. Mirko Krpan, Tehnički fakultet, preminuo 2006. g.
prof. dr. sc. Rudolf Capar, Pomorski fakultet, preminuo 2008. g.
prof. dr. sc. Neda Andrić, Ekonomski fakultet, preminula 2010. g.
akademik Lujo Margetić, Pravni fakultet, preminuo 2010. g.
prof. dr. sc. Ivan Šegota, Medicinski fakultet, preminuo 2011. g.
prof. dr. sc. Liljana Randić, Medicinski fakultet, preminula 2013. g.
prof. dr. sc. Berislav Pavišić, Pravni fakultet, preminuo 2016. g.
prof. dr. sc. Andrija Prager, Građevinski fakultet, preminuo 2016. g.
prof. dr. sc. Josip Deželjin, Ekonomski fakultet, preminuo 2017. g.
prof. dr. sc. Zorko Kos, Građevinski fakultet, preminuo 2018. g.
prof. dr. sc. Nikola Stražičić, Pomorski fakultet, preminuo 2018. g.
prof. dr. sc. Franjo Radišić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, preminuo 2018. g.
red. prof. art. Josip Diminić, Akademija primijenjenih umjetnosti, preminuo 2019. g.
prof. dr. sc. Mirko Radić, Filozofski fakultet, preminuo 2019. g.
prof. dr. sc. Ivan Katavić, Tehnički fakultet, preminuo 2020. g.
prof. dr. sc. Danilo Pavešić, Medicinski fakultet, preminuo 2020. g.
prof. dr. sc. Vidoje Vujić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, preminuo 2020. g.
akademik Daniel Rukavina, Medicinski fakultet, preminuo 2022. g.
prof. dr. sc. Špiro Milošević, Tehnički fakultet, preminuo 2024. g.

Dokumenti

Kontakt

Administratorica Vijeća:

Jagoda Lesica, dipl. oec.
rukovoditeljica protokola

T +385 51 406 547
jagoda@uniri.hr

Skip to content