Stručno vijeće Centra za studije

Stručno vijeće Centra za studije tijelo je kojeg čine prodekani za nastavu sastavnica Sveučilišta u Rijeci, predstavnici područja znanosti i umjetnosti i predstavnici studenata. Stručno vijeće analizira uspješnost  nastavnoga procesa na studijima Sveučilišta u Rijeci i predlaže Senatu mjere za njihovo unapređivanje, skrbi o pravovremenom raspisivanju natječaja za upis studenata na studije, predlaže Senatu osnivanje povjerenstava za studije te obavlja druge poslove sukladno odlukama Senata.

Predsjednica: prof. dr. sc. Sanja Barić, prorektorica za studije i studente
Zamjenica predsjednice: izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak, Učiteljski fakultet

Prodekani za nastavu: 

 1. doc. art. Melinda Kostelac, Akademija primijenjenih umjetnosti
 2. doc. dr. sc. Zoran Ježić, Ekonomski fakultet
 3. doc. dr. sc. Helga Pavlić Skender, Ekonomski fakultet
 4. izv. prof. dr. sc. Greta Krešić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 5. izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija Krstanović, Filozofski fakultet
 6. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, Građevinski fakultet
 7. prof. dr.sc. Ivana Marić, dr. med., Medicinski fakultet
 8. doc. dr. sc. Igor Rudan, Pomorski fakultet
 9. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, Pravni fakultet
 10. doc. dr. sc. Vanja Smokvina, Pravni fakultet
 11. prof. dr. sc. Anica Trp, Tehnički fakultet
 12. izv. prof. dr. sc Petra Pejić Papak, Učiteljski fakultet
 13. prof. dr. sc. Daniela Malnar, Fakultet zdravstvenih studija

Pročelnici / zamjenici pročelnika Odjela Sveučilišta u Rijeci:

 1. doc. dr. sc. Nataša Erceg, Odjel za fiziku
 2. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić, Odjel za informatiku
 3. izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za matematiku
 4.  doc. dr. sc. Željka Maglica, Odjel za biotehnologiju  

 Sveučilišni profesori:

 1. red. prof. mr. art. Emilija Duparova, Akademija primijenjenih umjetnosti (umjetničko područje)
 2. izv. prof. dr. sc. Christian Stipanović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (društvene znanosti)
 3. izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, Filozofski fakultet (humanističke znanosti)
 4. prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić, Medicinski fakultet (medicinske znanosti)
 5. doc. dr. sc. Sarah Czerny, Filozofski fakultet (interdisciplinarno područje)
 6. izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić Žic, Tehnički fakultet (prirodne znanosti)
 7. prof. dr. sc. Roko Dejhalla, Tehnički fakultet (tehničke znanosti)

Predstavnici studenata:

 1. Tea Dimnjašević, Filozofski fakultet
 2. Josipa Vidačković, Ekonomski fakultet
 3. Ivan Butković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Kontakt

Centar za studije

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Kampus Sveučilišta u Rijeci
Zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje

Sanja Čargonja Došen, prof.

scargonja@uniri.hr

+38551 584 852

Skip to content