O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / STRUČNO VIJEĆE CENTRA ZA STUDIJE

Stručno vijeće Centra za studije

Stručno vijeće Centra za studije tijelo je kojeg čine prodekani za nastavu sastavnica Sveučilišta u Rijeci, predstavnici područja znanosti i umjetnosti i predstavnici studenata. Stručno vijeće analizira uspješnost  nastavnoga procesa na studijima Sveučilišta u Rijeci i predlaže Senatu mjere za njihovo unapređivanje, skrbi o pravovremenom raspisivanju natječaja za upis studenata na studije, predlaže Senatu osnivanje povjerenstava za studije te obavlja druge poslove sukladno odlukama Senata.

Stručno vijeće Centra za studije

Vijećem predsjeda prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete

Prodekani za nastavu/zamjenici pročelnika Sveučilišnih odjela

 1. red. prof. art. Letricija Linardić (Akademija primijenjenih umjetnosti)
 2. doc. dr. sc. Ivan Gržeta (Ekonomski fakultet)
 3. izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić (Ekonomski fakultet)
 4. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)
 5. prof. dr. sc. Gordana Brumini (Fakultet zdravstvenih studija)
 6. prof. dr. sc. Miranda Muhvić Urek (Fakultet dentalne medicine)
 7. izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović (Filozofski fakultet)
 8. izv. prof. dr. sc. Nena Rončević (Filozofski fakultet)
 9. doc. dr. sc. Neira Torić Malić (Građevinski fakultet)
 10. prof. dr. sc. Ivana Marić (Medicinski fakultet)
 11. prof. dr. sc. Irena Jurdana (Pomorski faultet)
 12. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (Pravni fakultet)
 13. doc. dr. sc. Vanja Smokvina (Pravni fakultet)
 14. izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga (Tehnički fakultet)
 15. doc. dr. sc. Jasminka Mezak (Učiteljski fakultet)
 16. doc. dr. sc. Vanja Slavuj (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija)
 17. izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac (Fakultet za fiziku)
 18. doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin (Fakultet za matematiku)
 19. doc. dr. sc. Željka Maglica (Odjel za biotehnologiju)

Sveučilišni profesori iz područja znanosti i umjetnosti

 1. red. prof. art. Marina Banić Zrinšćak (Akademija primijenjenih umjetnosti; umjetničko područje)
 2. prof. dr. sc. Christian Stipanović (FMTU; društvene znanosti)
 3. izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić (Filozofski fakultet; humanističke znanosti)
 4. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić (Medicinski fakultet; medicinske znanosti)
 5. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti (Odjel za biotehnologiju; interdisciplinarno područje), zamjena za doc. dr. sc. Sarah Czerny (Filozofski fakultet; interdisciplinarno područje)
 6. doc. dr. sc. Loredana Simčić (Tehnički fakultet; područje prirodnih znanosti)
 7. prof. dr. sc. Igor Rudan (Pomorski fakultet; tehničke znanosti)

Predstavnici studenata prediplomskih i diplomskih studija

 • Eugen Car, student (Medicinski fakultet)
 • Lana Par, studentica (Odjel za biotehnologiju)
 • Rea Žigant, studentica (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija)

Kontakt

Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje

Kampus Sveučilišta u Rijeci
Zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje
Ulica Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka

Sanja Čargonja Došen, prof.

scargonja@uniri.hr

+385 51 584 852

Skip to content