O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / STRUČNO VIJEĆE CENTRA ZA STUDIJE

Stručno vijeće Centra za studije

Stručno vijeće Centra za studije tijelo je kojeg čine prodekani za nastavu sastavnica Sveučilišta u Rijeci, predstavnici područja znanosti i umjetnosti i predstavnici studenata. Stručno vijeće analizira uspješnost  nastavnoga procesa na studijima Sveučilišta u Rijeci i predlaže Senatu mjere za njihovo unapređivanje, skrbi o pravovremenom raspisivanju natječaja za upis studenata na studije, predlaže Senatu osnivanje povjerenstava za studije te obavlja druge poslove sukladno odlukama Senata.

STRUČNO VIJEĆE CENTRA ZA STUDIJE

Vijećem predsjeda prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete

PRODEKANI ZA NASTAVU/ZAMJENICI PROČELNIKA SVEUČILIŠNIH ODJELA

 1. izv. prof. mr. art. Melinda Kostelac (Akademija primijenjenih umjetnosti)
 2. izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić (Ekonomski fakultet)
 3. izv. prof. dr. sc. Helga Pavlić Skender (Ekonomski fakultet)
 4. izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)
 5. prof. dr. sc. Gordana Brumini (Fakultet zdravstvenih studija)
 6. prof. dr. sc. Miranda Muhvić Urek (Fakultet dentalne medicine)
 7. izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović (Filozofski fakultet)
 8. izv. prof. dr. sc. Nena Rončević (Filozofski fakultet)
 9. doc. dr. sc. Neira Torić Malić (Građevinski fakultet)
 10. prof. dr. sc. Ivana Marić (Medicinski fakultet)
 11. izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana (Pomorski faultet)
 12. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (Pravni fakultet)
 13. doc. dr. sc. Vanja Smokvina (Pravni fakultet)
 14. prof. dr. sc. Anica Trp (Tehnički fakultet)
 15. izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak (Učiteljski fakultet)
 16. doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija)
 17. izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg (Fakultet za fiziku)
 18. doc. dr. sc. Marina Šimac (Fakultet za matematiku)
 19. doc. dr. sc. Željka Maglica (Odjel za biotehnologiju)

SVEUČILIŠNI PROFESORI IZ PODRUČJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

 1. red. prof. art. Marina Banić Zrinšćak (Akademija primijenjenih umjetnosti; umjetničko područje)
 2. prof. dr. sc. Christian Stipanović (FMTU; društvene znanosti)
 3. izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić (Filozofski fakultet; humanističke znanosti)
 4. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić (Medicinski fakultet; medicinske znanosti)
 5. doc. dr. sc. Sarah Czerny (Filozofski fakultet; interdisciplinarno područje)
 6. prof. dr. sc. Nelida Črnjariž-Žic (Tehnički fakultet; područje prirodnih znanosti)
 7. izv. prof. dr. sc. Igor Rudan (Pomorski fakultet; tehničke znanosti)

PREDSTAVNICI STUDENATA PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

 • Luka Delak, student (Medicinski fakultet)
 • Edi Kačarik, student (Građevinski fakultet)
 • Nina Vukelić, studentica (Pomorski fakultet)

Kontakt

Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Kampus Sveučilišta u Rijeci
Zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje

Sanja Čargonja Došen, prof.

scargonja@uniri.hr

+38551 584 852

Skip to content