O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / STRUČNO VIJEĆE CENTRA ZA STUDIJE

Stručno vijeće Centra za studije

Stručno vijeće Centra za studije tijelo je kojeg čine prodekani za nastavu sastavnica Sveučilišta u Rijeci, predstavnici područja znanosti i umjetnosti i predstavnici studenata. Stručno vijeće analizira uspješnost  nastavnoga procesa na studijima Sveučilišta u Rijeci i predlaže Senatu mjere za njihovo unapređivanje, skrbi o pravovremenom raspisivanju natječaja za upis studenata na studije, predlaže Senatu osnivanje povjerenstava za studije te obavlja druge poslove sukladno odlukama Senata.

STRUČNO VIJEĆE CENTRA ZA STUDIJE

Vijećem predsjeda prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete

PRODEKANI ZA NASTAVU

 1. izv. prof. mr. art. Melinda Kostelac (Akademija primijenjenih umjetnosti)
 2. izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić (Ekonomski fakultet)
 3. izv. prof. dr. sc. Helga Pavlić Skender (Ekonomski fakultet)
 4. izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)
 5. prof. dr. sc. Gordana Brumini (Fakultet zdravstvenih studija)
 6. izv. prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo (Fakultet dentalne medicine)
 7. izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija Krstanović (Filozofski fakultet)
 8. doc. dr. sc. Neira Torić Malić (Građevinski fakultet)
 9. prof. dr. sc. Ivana Marić (Medicinski fakultet)
 10. izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana (Pomorski faultet)
 11. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (Pravni fakultet)
 12. doc. dr. sc. Vanja Smokvina (Pravni fakultet)
 13. prof. dr. sc. Anica Trp (Tehnički fakultet)
 14. izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak (Učiteljski fakultet)

ZAMJENICI PROČELNIKA/PROČELNICI SVEUČILIŠNIH ODJELA

 1. doc. dr. sc. Željka Maglica (Odjel za biotehnologiju)
 2. doc. dr. sc. Nataša Erceg (Odjel za fiziku)
 3. doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab (Odjel za informatiku)
 4. prof. dr. sc. Sanja Rukavina (Odjel za matematiku)

SVEUČILIŠNI PROFESORI IZ PODRUČJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

 1. red. prof. art. Marina Banić Zrinšćak (Akademija primijenjenih umjetnosti; umjetničko područje)
 2. prof. dr. sc. Christian Stipanović (FMTU; društvene znanosti)
 3. izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić (Filozofski fakultet; humanističke znanosti)
 4. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić (Medicinski fakultet; medicinske znanosti)
 5. doc. dr. sc. Sarah Czerny (Filozofski fakultet; interdisciplinarno područje)
 6. doc. dr. sc. Loredana Simčić (Tehnički fakultet; područje prirodnih znanosti)
 7. izv. prof. dr. sc. Igor Rudan (Pomorski fakultet; tehničke znanosti)

PREDSTAVNICI STUDENATA PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

 • Luka Delak, student (Medicinski fakultet)
 • Paula Petrinec, studentica (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)
 • Sven Sušanj (Pravni fakultet)

Kontakt

Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Kampus Sveučilišta u Rijeci
Zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje

Sanja Čargonja Došen, prof.

scargonja@uniri.hr

+38551 584 852

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI