O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / STRUČNO VIJEĆE ZA UČENJE I POUČAVANJE

Stručno vijeće za učenje i poučavanje

Stručno vijeće Centra za učenje i poučavanje tijelo je kojeg čine prodekani za nastavu sastavnica Sveučilišta u Rijeci, predstavnici područja znanosti i umjetnosti i predstavnici studenata. Stručno vijeće analizira uspješnost  nastavnoga procesa na studijima Sveučilišta u Rijeci i predlaže Senatu mjere za njihovo unapređivanje, skrbi o pravovremenom raspisivanju natječaja za upis studenata na studije, predlaže Senatu osnivanje povjerenstava za studije te obavlja druge poslove sukladno odlukama Senata.

Stručno vijeće za učenje i poučavanje
Vijećem predsjeda prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete

Prodekani/prodekanice za nastavu
doc. art. Nina Licul (Akademija primijenjenih umjetnosti)
doc. dr. sc. Ivan Gržeta (Ekonomski fakultet)
izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić (Ekonomski fakultet)
doc. dr. sc. Željka Maglica (Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova)
prof. dr. sc. Nataša Ivančić Jokić (Fakultet dentalne medicine)
doc. dr. sc. Vanja Slavuj (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija)
izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac (Fakultet za fiziku)
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin (Fakultet za matematiku)
prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)
prof. dr. sc. Gordana Brumini (Fakultet zdravstvenih studija)
izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović (Filozofski fakultet)
prof. dr. sc. Nena Rončević (Filozofski fakultet)
doc. dr. sc. Neira Torić Malić (Građevinski fakultet)
prof. dr. sc. Ivana Marić (Medicinski fakultet)
prof. dr. sc. Irena Jurdana (Pomorski fakultet))
izv. prof. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović (Pravni fakultet)
izv. prof. dr. sc. Igor Martinović (Pravni fakultet)
izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga (Tehnički fakultet)
doc. dr. sc. Jasminka Mezak (Učiteljski fakultet)

Sveučilišni profesori/profesorice iz područja znanosti i umjetnosti
dr. sc. Milica Czerny Urban (Akademija primijenjenih umjetnosti; umjetničko područje)
prof. dr. sc. Christian Stipanović (FMTU; društvene znanosti)
doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš (Filozofski fakultet; humanističke znanosti)
prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić (Medicinski fakultet; medicinske znanosti)
izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti (Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova; interdisciplinarno područje)
doc. dr. sc. Diana Mance (Fakultet za fiziku; područje prirodnih znanosti)
prof. dr. sc. Igor Rudan (Pomorski fakultet; tehničke znanosti)

Predstavnici studenata prijediplomskih i diplomskih studija
Eugen Car, student (Medicinski fakultet)
Lana Par, studentica (Odjel za biotehnologiju)
Rea Žigant, studentica (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija)

Kontakt

Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje

Kampus Sveučilišta u Rijeci
Zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje
Ulica Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka

Sanja Čargonja Došen, prof.

scargonja@uniri.hr

+385 51 584 852

Skip to content