O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / STRUČNE SLUŽBE, DJELATNICI

Stručne službe, djelatnici

Ime i prezime Odjel Služba Prezime Redosljed Funkcija Broj telefona Email
Valentina Grimani, mag. cult. Centar za EU projekte i transfer znanja Centar za EU projekte i transfer znanja Grimani +385 51 406 591 valetina.grimani@uniri.hr
Nikolina Ivanović, mag. oec. Centar za EU projekte i transfer znanja Centar za EU projekte i transfer znanja Ivanović +385 51 406 555 nina@uniri.hr
Nataša Jakominić Marot, MBA Centar za EU projekte i transfer znanja Centar za EU projekte i transfer znanja Jakominić Marot rukovoditeljica +385 51 406 533 natasa@uniri.hr
Maja Skočanić, mag. oec. Centar za EU projekte i transfer znanja Centar za EU projekte i transfer znanja Skočanić +385 51 406 592 maja.skocanic@uniri.hr
Josipa Živković, dipl. oec. Centar za EU projekte i transfer znanja Centar za EU projekte i transfer znanja Živković +385 51 406 593 josipa.zivkovic@uniri.hr
Ivana Klarin, mag. oec. Centar za EU projekte i transfer znanja Centar za EU projekte i transfer znanja Klarin +385 51 406 532 ivana@uniri.hr
Patricia Petrović, mag. oec. Nabava Centar za financije i računovostvo Petrović +385 51 406 525 patricia.petrovic@uniri.hr
Jelena Kosanović Klobučar, dipl. oec. Nabava Centar za financije i računovostvo Kosanović Klobučar +385 51 406 534 jelena.kosanovic@uniri.hr
Dubravka Režić, mag. oec. Poslovi financijskog upravljanja i kontrole Centar za financije i računovostvo Režić 1 +385 51 406 593 dubravka.rezic@uniri.hr
Valentina Sesar Ivančić, mag. oec. Poslovi obračuna i isplata Centar za financije i računovostvo Sesar Ivančić +385 51 406 576 valentina@uniri.hr
Virna Škoda Šaprić, oec. Poslovi proračunskog financiranja Centar za financije i računovostvo Škoda Šaprić +385 51 406 541 virna@uniri.hr
Suzana Petković Računovodstvo Centar za financije i računovostvo Petković +385 51 406 577 suzana@uniri.hr
Mateja Marincel, mag. oec. Računovodstvo Centar za financije i računovostvo Marincel +385 51 406 535 mateja.marincel@uniri.hr
Marijana Miletić Majnarić, univ. spec. oec. Računovodstvo Centar za financije i računovostvo Miletić Majnarić +385 51 406 571 marijana.miletic@uniri.hr
Ljiljana Fućak, univ. bacc. oec. Računovodstvo Centar za financije i računovostvo Fućak +385 51 406 530 ljiljana.fucak@uniri.hr
Branka Sesar Računovodstvo Centar za financije i računovostvo Sesar +385 51 406 572 branka@uniri.hr
Ivan Cerović, univ. spec. oec. Centar za financije i računovostvo Centar za financije i računovostvo Cerović rukovoditelj +385 51 406 509 ivan.cerovic@uniri.hr
Kristina Tolić, mag. cult. Studentski kulturni centar Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja Tolić +385 51 584 861 kristina.tolic@uniri.hr
Jana Ažić, mag. cult. Studentski kulturni centar Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja Ažić +385 51 584 860 jana.azic@uniri.hr
Andrea Miočić, prof. Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja Miočić 3 +385 51 854 856 andrea@uniri.hr
Karmen Pupovac, struč. spec. inf. Ured za znanost i umjetnost Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja Pupovac +385 51 406 526 karmen.pupovac@uniri.hr
mr. sc. Edita Petronijević Ured za znanost i umjetnost Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja Petronijević +385 51 584 845 edita@uniri.hr
Aleksandar Šušnjar, mag. phil. et philol. Ured za institucijska istraživanja, razvoj kvalitete i članstva u EU mrežama Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja Šušnjar 0 +385 51 584 855 aleksandar.susnjar@uniri.hr
Dunja Meštović, mag. oec. Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja Meštović 0 +385 51 584 770 dmestrovic@uniri.hr
Slobodan Šolaja, mag. iur. Studentski zbor Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Šolaja +385 51 406 557 ssolaja@sz.uniri.hr
Irenea Grbović, bacc. praesc. educ. Studentska referada Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Grbović +385 51 584 772 irenea.grbovic@uniri.hr
Ana Marčelja Studentska referada Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Marčelja +385 51 584 771 ana.marcelja@uniri.hr
Patrizia Pelčić, mag. oec. Međunarodna mobilnost Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Pelčić +385 51 584 843 patrizia.mirkovic@uniri.hr
Maša Šašinka, mag. oec. Međunarodna mobilnost Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Šašinka +385 51 584 840 masa@uniri.hr
Marijana Tomić Marinović, mag. oec. Međunarodna mobilnost Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Tomić Marinović +385 51 584 842 mtomic@uniri.hr
Brigita Gašparović, mag. oec. Međunarodna mobilnost Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Gašparović +385 51 584 841 brigita.durovic@uniri.hr
Sanja Čargonja Došen, prof. Cjeloživotno obrazovanje / Izdavačka djelatnost Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Čargonja Došen 1 +385 51 584 852 scargonja@uniri.hr
Sanja Banov Burcar, prof. Akreditacije studijskih programa Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Banov Burcar +385 51 584 581 sbanov@uniri.hr
Sanja Fabijanić, prof. Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Fabijanić +385 51 584 853 sanja@uniri.hr
Sandra Tićak, dipl. uč. Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Tićak rukovoditeljica +385 51 584 854 sandra@uniri.hr
Natalija Perković, bacc. admin. publ. Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje Perković +385 584 857 natalija.perkovic@uniri.hr
Sanel Jakupović Nadzor i upravljanje sustavima Centar za tehničke poslove Jakupović +385 51 584 756 sanel.jakupovic@uniri.hr
Marko Vrcić Nadzor i upravljanje sustavima Centar za tehničke poslove Vrcić +385 51 584 756 marko.vrcic@uniri.hr
Giorgio Bazzara Održavanje Centar za tehničke poslove Bazzara +385 51 265 849 gbazzara@uniri.hr
Miodrag Milanović, univ. bacc. oec. Zaštita na radu i zaštita od požara Centar za tehničke poslove Milanović +385 51 584 777 mmilanovic@uniri.hr
Vladimir Matić, dipl. ing. stroj. Centar za tehničke poslove Centar za tehničke poslove Matić
Natalija Šimičević Referentice Glavno tajništvo Šimičević 050 +385 51 406 542 nsimicevic@uniri.hr
Marica Malogorski Referentice Glavno tajništvo Malogorski 050 +385 51 584 755 marica@uniri.hr
Tea Mičić Badurina, mag. oec. Gospodarnje imovinom Glavno tajništvo Mičić Badurina 040 +385 51 406 551 tea@uniri.hr
Vesna Vukušić, oec. Pismohrana Glavno tajništvo Vukušić 030 +385 51 406 542 vvukusic@uniri.hr
Jadranka Tomljanović Kadrovski poslovi Glavno tajništvo Tomljanović 020 +385 51 406 564 jadranka@uniri.hr
Ina Kürschner, dipl. iur. Upravni poslovi Sveučilišta i pravni poslovi sveučilišnih odjela Glavno tajništvo Kürschner 010 +385 51 406 563 ina.kurschner@uniri.hr
Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. Upravni poslovi Sveučilišta i pravni poslovi sveučilišnih odjela Glavno tajništvo Brubnjak Ujčić 010 +385 51 406 507 bojana.brubnjak.ujcic@uniri.hr
Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. Glavno tajništvo Glavno tajništvo Hlača Mlinar 010 glavna tajnica Sveučilišta roberta@uniri.hr
Đuro Navarin, dipl. oec. Odjel za unutarnju reviziju Sveučilišta i sastavnica Odjel za unutarnju reviziju Sveučilišta i sastavnica Navarin 010 +385 51 584 847 navarin@uniri.hr
Ana Bezjak, mag. oec. Odjel za unutarnju reviziju Sveučilišta i sastavnica Odjel za unutarnju reviziju Sveučilišta i sastavnica Bezjak 010 +385 51 584 848 ana.bezjak@uniri.hr
Gordan Janeš, dipl. ing. stroj. Služba za održavanje superračunala Bura Služba za održavanje superračunala Bura Janeš 010 rukovoditelj +385 51 265 865 gordan.janes@uniri.hr
Tajana Jardas Rumora, mag. oec. Služba za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa Služba za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa Jardas Rumora 010 +385 51 265 845 tajana.jardas@uniri.hr
Danijela Bradamante, univ. spec. rel. publ. Služba za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa Služba za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa Bradamante 010 rukovoditeljica +385 51 584 833 dbradamante@uniri.hr
mr. sc. Gordan Đurović Središnji ured sveučilišnog Kampusa Središnji ured sveučilišnog Kampusa Đurović 010 rukovoditelj gdurovic@uniri.hr
Jagoda Lesica, dipl. oec. Protokol Središnji ured za odnose s javnošću i protokol Lesica rukovoditeljica +385 51 406 547 jagoda@uniri.hr
Neven Protić, mag. nov Odnosi s javnošću Središnji ured za odnose s javnošću i protokol Protić +385 51 584 831 neven.protic@uniri.hr
Elvira Marinković Škomrlj, prof. Središnji ured za odnose s javnošću i protokol Središnji ured za odnose s javnošću i protokol Marinković Škomrlj glasnogovornica Sveučilišta i rukovoditeljica Središnjeg ureda +385 51 584 830 eskomrlj@uniri.hr
Tomislav Ćuto Korisnička podrška Sveučilišni informatički centar Ćuto +385 51 265 876 tomislav.cuto@uniri.hr
Luka Mišurac Korisnička podrška Sveučilišni informatički centar Mišurac +385 51 265 871 luka.misurac@uniri.hr
Jasenko Mandura Korisnička podrška Sveučilišni informatički centar Mandura +385 51 228 875 jasenko.mandura@uniri.hr
Ivo Karavanić, ing. stroj. Korisnička podrška Sveučilišni informatički centar Karavanić +385 51 406 514 ivo@uniri.hr
Danka Jurjević, bacc. inf. Korisnička podrška Sveučilišni informatički centar Jurjević +385 51 265 877 danka.jurjevic@uniri.hr
Albert Butotac, ing. Korisnička podrška Sveučilišni informatički centar Butotac +385 51 265 868 berto@uniri.hr
Sanjin Jurišić Centralni i poslužiteljski sustavi Sveučilišni informatički centar Jurišić +385 51 265 867 sanjin.jurisic@uniri.hr
Darijo Lakošeljac Centralni i poslužiteljski sustavi Sveučilišni informatički centar Lakošeljac +385 51 265 866 dario.lakoseljac@uniri.hr
Ivan Marinović, dipl. ing. Računalna mreža i infrastruktura Sveučilišni informatički centar Marinović +385 51 265 874 ivan.marinovic@uniri.hr
Marin Vlah, dipl. ing. rač. Web tehnologije i programska rješenja Sveučilišni informatički centar Vlah +385 51 265 875 marin@uniri.hr
Iva Tijan, mag. philol. Međunarodni odnosi Ured rektorice Tijan +385 51 406 583 iva@uniri.hr
Željka Ljutić, dipl. oec. Ured rektorice Ured rektorice Ljutić rukovoditeljica +385 51 406 511 zljutic@uniri.hr
Nina Kolaković, mag. philol. Ured rektorice Ured rektorice Kolaković +385 51 406 584 nina.kolakovic@uniri.hr
Andrea Mešanović, mag. phil. et paed. Ured rektorice Ured rektorice Mešanović +385 51 406 570 amesanovic@uniri.hr
Ana Tomaško Obradović, prof. Ured rektorice Ured rektorice Tomaško Obradović rukovoditeljica +385 51 406 508 ana.tomasko@uniri.hr
Mirna Hero, dipl. ing. građ. Ured za infrastrukturu Ured za infrastrukturu Hero rukovoditeljica +385 51 584 775 mirna@uniri.hr
Daria Glavan Šćulac, dipl. iur. Ured za pravne poslove Ured za pravne poslove Glavan Šćulac rukovoditeljica +385 51 406 523 daria@uniri.hr
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI