O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost

Napomena: Jednom podnesena prijava ne može se naknadno uređivati. Stoga je važno pripremiti  i priložiti kompletnu prijavnu dokumentaciju.

Obrazac za prijavu sveučilišnih izdanja

Obrazac za prijavu časopisa

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost brine se o unaprjeđenju izdavačke djelatnosti na Sveučilištu te za donošenje i provođenje procedura vezanih uz proces izdavanja sveučilišnih publikacija. Sastoji se od devet članova koje imenuje na tri godine Senat na prijedlog rektorice (rektora).

Predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci:
Lea Lazzarich, ravnateljica Sveučilišne knjižnice – članica iz redova Sveučilišne knjižnice

Članovi:
1. izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, Odjel za fiziku – predstavnik područja prirodnih znanosti
2. prof. dr. sc. Tanja Poletan Jugović, Pomorski fakultet – predstavnica područja tehničkih znanosti
3. prof. dr. sc. Igor Prpić, Medicinski fakultet – predstavnik područja biomedicine i zdravstva
4. prof. dr. sc. Ivana Kunda, Pravni fakultet – predstavnica područja društvenih znanosti
5. izv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić, Filozofski fakultet – predstavnica područja humanističkih znanosti
6. doc. dr. sc. Sanja Bojanić, Akademija primijenjenih umjetnosti – predstavnica umjetničkog područja
7. doc. dr. sc. Vilko Petrić, Učiteljski fakultet – predstavnik interdisciplinarnog područja
8. prof. dr. sc. Senka Maćešić, prorektorica za digitalizaciju i razvoj – članica iz uprave Sveučilišta

Dokumenti

Obrasci

Kontakt

Izdavačka djelatnost

Ulica Radmile Matejčić 3

51000 Rijeka

Kampus Sveučilišta u Rijeci

Sanja Čargonja Došen, prof.

scargonja@uniri.hr

+ 385 51 584 852

Centar za elektroničko nakladništvo

cen@svkri.uniri.hr

+385 51 336 911, +385 51 336 113

Skip to content