O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / POMOĆNICI REKTORICE

Pomoćnici rektorice

Upoznajte pomoćnike rektorice

POMOĆNIK REKTORICE ZA PITANJA ETIKE I AKADEMSKOG INTEGRITETA

PROF. DR. SC.

Elvio Baccarini

Filozofski fakultet

ebaccarini@ffri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS

MR. SC.

Gordan Đurović

Sveučilište u Rijeci

gdurovic@uniri.hr

POMOĆNICA REKTORICE ZA UMJETNOST

PROF. ART.

Letricija Linardić

Akademija primijenjenih umjetnosti

letricija.linardic@apuri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

PROF. DR. SC.

Lado Kranjčević

Tehnički fakultet

lado.kranjcevic@riteh.hr

POMOĆNICA REKTORICE ZA STRATEŠKE INFRASTRUKTURNE PROJEKTE NA KAMPUSU

PROF. DR. SC.

Nevenka Ožanić

Građevinski fakultet

nevenka.ozanic@uniri.hr

POMOĆNICA REKTORICE ZA RAZVOJNU POLITIKU I PROMOCIJU

PROF. DR. SC.

Dora Smolčić Jurdana

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

doras@fthm.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA STRATEGIJU I LJUDSKE RESURSE

PROF. DR. SC.

Zoran Sušanj

Filozofski fakultet

zoran.susanj@uniri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA STUDENTSKA PITANJA

Leopold Mandić

UNIV. BACC. ING. NAV. MECH.

Pomorski fakultet

predsjednik@sz.uniri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA ZNANOST

PROF. DR. SC.

Goran Turkalj

Tehnički fakultet

goran.turkalj@uniri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I STRATEŠKA PARTNERSTVA

PROF. DR. SC.

Saša Zelenika

Tehnički fakultet

szelenika@uniri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA PODUZETNIŠTVO

PROF. DR. SC.

Damir Zec

Pomorski fakultet

zec@uniri.hr

POMOĆNICA REKTORICE ZA STUDIJSKE PROGRAME I INSTITUCIJSKE POLITIKE

PROF. DR. SC.

Sanja Barić

Pravni fakultet

sbaric@uniri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA ISTRAŽIVANJE, INTERNACIONALIZACIJU I PROJEKTE

PROF. DR. SC.

Alen Ružić

DR. MED.

Medicinski fakultet

alen.ruzic@uniri.hr

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI