Pomoćnici rektorice

POMOĆNIK REKTORICE ZA PITANJA ETIKE I AKADEMSKOG INTEGRITETA

prof. dr. sc. Elvio Baccarini

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

ebaccarini@ffri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS

mr. sc. Gordan Đurović

Sveučilište u Rijeci

gdurovic@uniri.hr

POMOĆNICA REKTORICE ZA UMJETNOST

prof. art. Letricija Linardić

Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti

letricija.linardic@apuri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

prof. dr. sc. Lado Kranjčević

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

lado.kranjcevic@riteh.hr

POMOĆNICA REKTORICE ZA STRATEŠKE INFRASTRUKTURNE PROJEKTE NA KAMPUSU

prof. dr. sc. Nevenka Ožanić

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

nevenka.ozanic@uniri.hr

POMOĆNICA REKTORICE ZA RAZVOJNU POLITIKU I PROMOCIJU

prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

doras@fthm.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA STRATEGIJU I LJUDSKE RESURSE

prof. dr. sc. Zoran Sušanj

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

zoran.susanj@uniri.hr

POMOĆNICA REKTORICE ZA STUDENTSKA PITANJA

Tea Dimnjašević, studentica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

tea.dimnjasevic@sz.uniri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA ZNANOST

prof. dr. sc. Goran Turkalj

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

goran.turkalj@uniri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I STRATEŠKA PARTNERSTVA

prof. dr. sc. Saša Zelenika

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

szelenika@uniri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA PODUZETNIŠTVO

prof. dr. sc. Damir Zec

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

zec@uniri.hr

POMOĆNICA REKTORICE ZA STUDIJSKE PROGRAME I INSTITUCIJSKE POLITIKE

prof. dr. sc. Sanja Barić

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

sbaric@uniri.hr

POMOĆNIK REKTORICE ZA ISTRAŽIVANJE, INTERNACIONALIZACIJU I PROJEKTE

prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

alen.ruzic@uniri.hr

Skip to content