O SVEUČILIŠTU / MEĐUNARODNA SURADNJA I ERASMUS / STATISTIKA – ERASMUS NA SVEUČILIŠTU U RIJECI

Statistika – Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

U nastavku možete pronaći statističke podatke o dolaznoj i odlaznoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Erasmus 2019./2020.

 • 208 studenata, 117 članova nastavnog i nenastavnog osoblja
 • Španjolska, Portugal, Njemačka, Poljska
 • Budžet: 861.400,00 eura
 • 260 incoming studenata
 • Poljska, Italija, Španjolska, Portugal

Erasmus 2018./2019.

 • 226 studenata, 94 člana nastavnog i nenastavnog osoblja
 • Poljska, Portugal, Španjolska
 • Budžet: 838.700,00 eura
 • Cca 221 incoming student na studiju, 23 na praksi
 • Poljska, Španjolska

Erasmus 2017./2018.

 • 216 studenata, 84 članova nastavnog i nenastavnog osoblja
 • Poljska, Italija, Češka
 • Budžet: 758.460,00 eura
 • Cca 223 incoming studenata
 • Poljska, Italija

Erasmus 2016./2017.

 • 159 studenata, 63 člana nastavnog i nenastavnog osoblja
 • Poljska, Slovenija, Njemačka
 • Budžet: 485.890,00 eura
 • 197 incoming studenata na studiju, 74 na praksi
 • Poljska, Španjolska
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI