O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / VIJEĆE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Vijeće za rodnu ravnopravnost

Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci sveučilišno je reprezentacijsko tijelo kojemu je svrha institucijsko praćenje i doprinos rodnoj ravnopravnosti na Sveučilištu u Rijeci i široj zajednici. Senat Sveučilišta u Rijeci osnovao je Vijeće za rodnu ravnopravnost 20. srpnja 2021. godine. 

Vijeće se sastoji od predstavnika/ica iz redova sastavnica, studenata / Studentskog zbora te drugog osoblja Sveučilišta koje svojim djelokrugom rada ili uključenošću može doprinijeti radu Vijeća, na temelju imenovanja njihovih matičnih institucija. 

Prvi sastav Vijeća čine (abecednim redom): 

 1. izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 2. prof. dr. sc. Sanja Barić, pomoćnica rektorice za institucijske kapacitete i politike, predsjednica 
 3. izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić, Akademija primijenjenih umjetnosti 
 4. doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić, Odjel za matematiku 
 5. Tomislav Čop, poslijedoktorand, FFRI, predstavnik studenata. 
 6. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, Građevinski fakultet 
 7. doc. dr. sc. Nataša Erceg, Odjel za fiziku 
 8. Željka Gulić, mag. oec., Tehnički fakultet 
 9. prof. dr. sc. Mirano Hess, Pomorski fakultet 
 10. doc. dr. sc. Lucija Jančec, Učitelji fakultet 
 11. prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen, dr. med., Medicinski fakultet 
 12. izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš, Fakultet dentalne medicine 
 13. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti, Odjel za biotehnologiju 
 14. doc. dr. sc. Brigita Miloš, Filozofski fakultet 
 15. izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić, Pravni fakultet 
 16. doc. dr. sc. Lucija Načinović Prskalo, Odjel za informatiku 
 17. Snježana Pantoš, dipl. oec., Sveučilišna knjižnica Rijeka 
 18. doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčić, Ekonomski fakultet 
 19. Neven Tamarut, mag. oec., MBA, STEP RI 
 20. mr. sc. Sanda Tamarut, dipl. san. ing., Fakultet zdravstvenih studija 
 21. Kruno Toploski, mag. physioth., Studentski centar Rijeka 

U radu Vijeća sudjeluju po potrebi: 
1. prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, voditeljica projekta SPEAR
2. Daria Glavan Šćulac, dipl. iur., Rektorat 
3. dr. sc. Matija Miloš, mag. iur., LL.M, Pravni fakultet
4. Ana Tomaško Obradović, prof., Rektorat. 

Vijeće u svoj rad može po potrebi uključivati predstavnike nevladinih udruga, stručnjake i stručnjakinje iz srodnih područja.  

Djelokrug rada Vijeća uključuje: 

 • provedbu pojedinih mjera predviđenih Planom rodne ravnopravnosti na Sveučilištu i koordinaciju provedbe Plana na sastavnicama; 
 • promicanje sadržaja i važnosti rodne ravnopravnosti, s posebnim naglaskom na rodnu perspektivu u istraživanjima te učenju i poučavanju i na podzastupljena područja u studiranju i radu 
 • razmjenu dobrih praksi te sudjelovanje u unaprjeđenju preduvjeta za provedbu konkretnih mjera (npr. unaprjeđenje prikupljanja, evidencije i obrade podataka razlučenih po spolu, rodna perspektiva u postupcima izrade akata, donošenja odluka i sl.) 
 • predlaganje godišnjih prioriteta djelovanja u skladu s Planom rodne ravnopravnosti te 
 • druge aktivnosti u skladu s Planom i politikama rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci. 

Kontakt:
Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci 
Trg braće Mažuranića 10  
51000 Rijeka 
administratorica: Tea Mičić Badurina
tea@uniri.hr

Dokumenti

Skip to content