O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI / OBZOR EUROPA

Obzor Europa

Obzor Europa je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Više o programu Obzor Europa

Program Obzor Europa nastavit će pokretati europsku znanstvenu izvrsnost putem Europskog istraživačkog vijeća i stipendija Marie Skłodowska-Curie i razmjenjivati te prikupljati znanstvene savjete, tehničku podršku i namjenska istraživanja Zajedničkog istraživačkog centra (JRC). To će nadodati novu razinu ambicija i pojačati znanstveni, ekonomski i društveni utjecaj EU financiranja.

Prijedlog ovog ambicioznog okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije za ciljeve ima:

  • jačanje znanstvenih i tehnoloških temelja EU-a i europskog istraživačkog prostora (ERA)
  • povećanje inovacijskih kapaciteta, konkurentnosti i broj radnih mjesta u Europi
  • ispunjenje prioriteta građana i održavanje našeg socioekonomskog modela i vrijednosti

Za program Obzor Europa Komisija je predložila proračun u iznosu od 100 milijardi EUR.

Prijedlog je da program Obzor Europa bude implementiran kroz 3 stupa:

Prvi stup Izvrsnost u znanosti podržava granične istraživačke projekte koje su sami istraživači definirali i pokrenuli putem Europskog istraživačkog vijeća, financira stipendije i razmjene za istraživače kroz Marie Skłodowska-Curie akcije i ulaže u istraživačke infrastrukture na svjetskoj razini.

Drugi stup klastera Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe izravno potiče ključne tehnologije i rješenja kojima se podupiru politike EU-a i ciljevi održivog razvoja. Uključuje i aktivnosti koje provodi Zajednički istraživački centar koji podržava Europsku Uniju i nacionalne politike sa samostalnim znanstvenim dokazima i tehničkom podrškom.

Treći stup Inovativna Europa potiče revolucionarne inovacije koje stvaraju nova tržišta te ekosustav koji pogoduje inovacijama. Za cilj ima da Europa postane vodeća u tržišnim inovacijama putem Europskog vijeća za inovacije.

Na sljedećoj poveznici možete pronaći najnovije informacije o programu. Također, na ovoj poveznici možete preuzeti posljednju verziju prezentacije s informacijama o Obzoru Europa na hrvatskom jeziku, a na ovoj poveznici na engleskom jeziku.

Informacije i novosti o programu objavljivat će se na nacionalnom portalu Okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije.

Programski vodič

Informativni letak o programu Obzor Europa

Radni programi po područjima (svi dostupni od 15. lipnja 2021.)

Nacionalne osobe za kontakt (informiranje i savjetovanje prijavitelja) 

MZO mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira

Otvorene prijave za MSCA Falling Walls Lab 2022. – do 21.3.2022.

accordion-block_94ef1dbdef7a37a4ed750f7eb42ba5c3

Korisni materijali

accordion-block_7ea6ce8b0e75db98c513e4cf00f24636

Poveznice na snimke webinara i prezentacije

Nacionalni sustav podrške

Mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima EU-a

Mjere uključuju podršku prijavama na natječaje u sklopu Programa i podršku prijavama na natječaje u sklopu Programa koje su prešle evaluacijski prag, ali nisu ostvarile financiranje.

Financijska potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvaruje se za međunarodne kompetitivne projekte financirane u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. – 2025., Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju te Svemirskoga programa Unije i natječaja Europske svemirske agencije.

Pravo na financijsku potporu mogu ostvariti:

  • znanstvene organizacije, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija,
  • zaklade upisane u Registar zaklada Republike Hrvatske čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije,
  • organizacije civilnog društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj te
  • mikro, mali i srednje veliki poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji prijavljuju EU-projekte.

Dostupna je Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira.

Izdvojeni natječaji programa Obzor Europa 2022.-2023.

Horizon Europe Pillar I

Horizon Europe Pillar II

Klaster 1 – Zdravlje

Destinacije:

Klaster 2  – Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Destinacije:

Klaster 3 – Civilna sigurnost za društvo

Destinacije:

Klaster 4 – Digitalizacija, industrija i svemir

Destinacije:

Klaster 5 – Klima, energija i mobilnost

Destinacije:

Klaster 6 – Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš

Destinacije:

 

Horizon Europe WIDERA

 

accordion-block_0d82cbe8b2a59ddbf2c6f61293a23487

Obzor 2020.

Projekti Sveučilišta u provedbi

Završeni projekti

Obzor 2020.: Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima (SPEAR)

Obzor 2020.: Developing and implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation for Early Career Researchers (DIOSI)

Obzor 2020.: HERItage conference: “The Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic Values”

Obzor 2020.: European Researchers’ Night: Techno-Past Techno-Future

Skip to content