O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI / PROJEKTI SVEUČILIŠTA

Projekti Sveučilišta

U nastavku navodimo EU projekte Rektorata Sveučilišta u Rijeci od 2013. godine.
Projekti sastavnica nalaze se u Bazi podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RH – POIROT.

Projekti u provedbi

Erasmus+: Young Universities for the Future of Europe (YUFE)

Sveučilište u Rijeci od prosinca 2019. sudjeluje u YUFE projektu kao pridruženi partner, a od srpnja 2020. kao punopravni partner YUFE konzorcija.

Projekt Mreža Mladih Sveučilišta za Budućnost Europe – Young Universities for the Future of Europe (YUFE) snažno je strateško partnerstvo mladih, istraživački intenzivnih sveučilišta iz niza europskih država. 

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Erasmus+: Steering Higher Education for Community Engagement (SHEFCE)

Sveučilište u Rijeci partner je u projektu “Upravljanje visokim obrazovanjem za angažman u zajednici“ (eng. Steering Higher Education for Community Engagement – SHEFCE) u okviru programa Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva za područje visokog obrazovanja.

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Erasmus+: Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education (RAPIDE)

S početkom ožujka 2021. godine započeo je dvogodišnji Erasmus+ projekt “Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education” (RAPIDE). Za cilj ima izradu i implementaciju inovativnih pedagogija (metoda učenja i poučavanja) usklađenih s vrednovanjem studenata.

Više informacija o projektu možete saznati na sljedećoj poveznici.

Obzor 2020.: Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima (SPEAR)

Sveučilište u Rijeci je početkom siječnja 2019. godine započelo s provedbom projekta pod nazivom „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“, akronim SPEAR (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research).

Više informacija o projektu možete saznati na sljedećoj poveznici.

Obzor 2020.: Developing and implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation for Early Career Researchers (DIOSI)

Sveučilište u Rijeci je početkom siječnja 2021. godine započelo s provedbom projekta pod nazivom Developing and implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation for Early Career Researchers (DIOSI).

Više informacija o projektu možete saznati na sljedećoj poveznici.

Obzor 2020.: YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge Transfer (YUFERING)

Sveučilište u Rijeci je početkom ožujka 2021. godine započelo s provedbom projekta pod nazivom YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge Transfer (YUFERING).

Više informacija o projektu možete saznati na sljedećoj poveznici.

EIT: Inno4YUFE – Towards a pioneering European University that powers a new generation of student entrepreneurs and innovators

Sveučilište u Rijeci je početkom srpnja 2021. započelo provedbu projekta “Towards a pioneering European University that powers a new generation of student entrepreneurs and innovators” (Inno4YUFE).

Više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Obzor Europa: Open Universal Science (OPUS)

Sveučilište u Rijeci 1. rujna 2022. godine započinje s provedbom projekta Open Universal Science (OPUS), a više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici

 

Obzor Europa: Blue-Connect

Sveučilište u Rijeci je početkom svibnja 2022. godine započelo provedbu projekta “Reconnect Science with the Blue Society” (Blue Connect).

Više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Digitalna Europa: EDIH Adria

Sveučilište u Rijeci započinje s provedbom projekta “European Digital Innovation Hub Adria” (EDIH Adria) u zadnjem kvartalu 2022. godine, a više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Završeni projekti

ESF: Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije – OPTILIFE

Sveučilištu u Rijeci odobren je projekt Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije – OPTILIFE financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Obzor 2020.: HERItage conference: “The Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic Values”

Obzor 2020.: European Researchers’ Night: Techno-Past Techno-Future

EFRR: Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza

Projekt Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS) obuhvaća izgradnju i opremanje triju paviljona studentskog smještaja ukupnog kapaciteta 754 kreveta kao i izgradnju prateće infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

Više informacija o projektu možete pronaći na poveznici.

EFRR: Centar za translacijska medicinska istraživanja – TransMedRi

Projektom Centar za translacijska medicinska istraživanja – TransMedRi su stvoreni svi preduvjeti za izgradnju Centra, što uključuje: izradu studije izvodljivosti, izradu glavnog i izvedbenog projekta, izradu projekta opreme, plaćanje komunalnih i vodnih doprinosa te ishodovanje građevinske dozvole.

Više informacija o projektu možete pronaći na poveznici.

EFRR: Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci

Projekt Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci obuhvaća opremanje četiri centra s pripadajućim laboratorijima: Centar za visokopropusne tehnologije, Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno računanje i modeliranje te laboratorije Građevinskog fakulteta. Laboratorije Građevinskog fakulteta čine: Hidrotehnički laboratorij, Geotehnički Laboratorij, Laboratorij za prometnice, Laboratorij za materijale i Laboratorij za konstrukcije.

Više informacija o projektu možete pronaći na poveznici.

 

U promotivnom videu Kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku uključena su i dva projekta Sveučilišta u Rijeci: Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci te Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza.

Skip to content