O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI / PROJEKTI SVEUČILIŠTA

Projekti Sveučilišta

U nastavku navodimo EU projekte Rektorata Sveučilišta u Rijeci od 2013. godine.
Projekti sastavnica nalaze se u Informacijskom sustavu znanosti Republike Hrvatske CroRis – Modul Projekti

Projekti u provedbi

Digitalna Europa: European Digital Innovation Hub Adriatic Croatia (EDIH Adria)

Sveučilište u Rijeci započelo je s provedbom projekta European Digital Innovation Hub Adriatic Croatia” (EDIH Adria) 1.1.2023. godine, a više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Obzor Europa: Open Universal Science (OPUS)

Sveučilište u Rijeci 1. rujna 2022. godine započelo je s provedbom projekta Open Universal Science” (OPUS), a više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici

Obzor Europa: Strengthening the capacity for excellence of Slovenian and Croatian innovation ecosystems to support the digital and green transitions of maritime regions (INNO2MARE)

Sveučilište u Rijeci započelo je 1. siječnja 2023. s provedbom projekta Strengthening the capacity for excellence of Slovenian and Croatian innovation ecosystems to support the digital and green transitions of maritime regions” (INNO2MARE), a više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Obzor Europa: Sustainable Careers for Researcher Empowerment (SECURE)

Sveučilište u Rijeci započelo je 1. siječnja 2023. s provedbom projekta Sustainable Careers for Researcher Empowerment” (SECURE), a više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Erasmus+: Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Alliance 2030 (YUFE 2030)

Sveučilište u Rijeci započelo je 1. prosinca 2022. s provedbom projekta „Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Alliance 2030″ (YUFE 2030), a više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Obzor Europa: Young Universities for the Future of Europe – Postdoc programme (YUFE4Postdocs)

Sveučilište u Rijeci započelo je 1. siječnja 2023. s provedbom projekta „Young Universities for the Future of Europe – Postdoc programme” (YUFE4Postdpcs), a više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Obzor Europa: North Adriatic Hydrogen Valley (NAHV)

Sveučilište u Rijeci započelo je 1. rujna 2023. s provedbom projekta “North Adriatic Hydrogen Valley” (NAHV), više informacija o projektu nalazi se na poveznici i na mrežnoj stranici projekta.

 

Erasmus+: Future-proof Criteria for Innovative European Education (FOCI)

Sveučilište u Rijeci započelo je 1. travnja 2023. godine s provedbom projekta “Future-proof Criteria for Innovative European Education” (FOCI), više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Erasmus+: Supporting Professionals and Academics for Community Engagement in Higher Education (SPACE)

Sveučilište u Rijeci započelo je 1. studenog 2023. godine s provedbom projekta “Supporting Professionals and Academics for Community Engagement in Higher Education” (SPACE), više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Završeni projekti

Obzor 2020.: YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge Transfer (YUFERING)

Sveučilište u Rijeci je od ožujka 2021. do veljače 2024. godine sudjelovalo u provedbi projekta “YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge Transfer” (YUFERING).

Više informacija o projektu možete saznati na poveznici.

Obzor Europa: Reconnect science with the blue society (BLUE-CONNECT)

Sveučilište u Rijeci je početkom svibnja 2022. godine započelo provedbu projekta Reconnect Science with the Blue Society” (Blue Connect).

Više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

EIT: Inno4YUFE – Towards a pioneering European University that powers a new generation of student entrepreneurs and innovators

Sveučilište u Rijeci je od srpnja 2021. do srpnja 2023. godine sudjelovalo u provedbi projekta Towards a pioneering European University that powers a new generation of student entrepreneurs and innovators” (Inno4YUFE).

Više informacija o projektu nalazi se na poveznici.

Erasmus+: Steering Higher Education for Community Engagement (SHEFCE)

Sveučilište u Rijeci sudjelovalo je kao partner u projektu “Upravljanje visokim obrazovanjem za angažman u zajednici“ (eng. Steering Higher Education for Community Engagement – SHEFCE) u okviru programa Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva za područje visokog obrazovanja. Projekt je trajao od rujna 2020. do kolovoza 2023. godine.

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Erasmus+: Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education (RAPIDE)

Dvogodišnji Erasmus+ projekt “Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education” (RAPIDE) provodio se od ožujka 2021. godine do veljače 2023. godine. Za cilj ima izradu i implementaciju inovativnih pedagogija (metoda učenja i poučavanja) usklađenih s vrednovanjem studenata.

Više informacija o projektu možete saznati na sljedećoj poveznici.

Erasmus+: Young Universities for the Future of Europe (YUFE)

Sveučilište u Rijeci od prosinca 2019. sudjeluje u YUFE projektu kao pridruženi partner, a od srpnja 2020. kao punopravni partner YUFE konzorcija.

Projekt Mreža Mladih Sveučilišta za Budućnost Europe – Young Universities for the Future of Europe (YUFE) snažno je strateško partnerstvo mladih, istraživački intenzivnih sveučilišta iz niza europskih država. Projekt je trajao od prosinca 2019. do studenog 2022. godine.

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

ESF: Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije – OPTILIFE

Sveučilištu u Rijeci odobren je projekt Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije – OPTILIFE financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

EFRR: Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza

Projekt Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS) obuhvaća izgradnju i opremanje triju paviljona studentskog smještaja ukupnog kapaciteta 754 kreveta kao i izgradnju prateće infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

Više informacija o projektu možete pronaći na poveznici.

EFRR: Centar za translacijska medicinska istraživanja – TransMedRi

Projektom Centar za translacijska medicinska istraživanja – TransMedRi su stvoreni svi preduvjeti za izgradnju Centra, što uključuje: izradu studije izvodljivosti, izradu glavnog i izvedbenog projekta, izradu projekta opreme, plaćanje komunalnih i vodnih doprinosa te ishodovanje građevinske dozvole.

Više informacija o projektu možete pronaći na poveznici.

EFRR: Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci

Projekt Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci obuhvaća opremanje četiri centra s pripadajućim laboratorijima: Centar za visokopropusne tehnologije, Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno računanje i modeliranje te laboratorije Građevinskog fakulteta. Laboratorije Građevinskog fakulteta čine: Hidrotehnički laboratorij, Geotehnički Laboratorij, Laboratorij za prometnice, Laboratorij za materijale i Laboratorij za konstrukcije.

Više informacija o projektu možete pronaći na poveznici.

Obzor 2020.: Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima (SPEAR)

Sveučilište u Rijeci je od siječnja 2019. do travnja 2023. godine sudjelovalo u provedbi projekta pod nazivom „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“, akronim SPEAR (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research).

Više informacija o projektu možete saznati na sljedećoj poveznici.

Obzor 2020.: Developing and implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation for Early Career Researchers (DIOSI)

Sveučilište u Rijeci je od siječnja 2021. do prosinca 2022. godine sudjelovalo u provedbi projekta pod nazivom Developing and implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation for Early Career Researchers (DIOSI).

Više informacija o projektu možete saznati na sljedećoj poveznici.

Obzor 2020.: HERItage conference: “The Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic Values”

Obzor 2020.: European Researchers’ Night: Techno-Past Techno-Future

U promotivnom videu Kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku uključena su i dva projekta Sveučilišta u Rijeci: Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci te Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza.

Skip to content