Sustav osiguravanja kvalitete

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima definiranim Strategijom Sveučilišta u Rijeci, utvrđena je politika sustava osiguravanja kvalitete.


Sveučilište u Rijeci aktivno se opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete kroz: 

 • uspostavu i poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete na temelju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja, nacionalnih i sveučilišnih kriterija (normi) uz promoviranje aktivne uloge svih organizacijskih jedinica te aktivno poticanje angažiranosti studenata u sustavu osiguravanja kvalitete;
 • razvoj studijskih programa temeljenih na inovativnim znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu;
 • aktivno uključivanje studenata u obrazovni proces i ostale aktivnosti Sveučilišta;
 • stvaranje poticajnog okruženja za rad na Sveučilištu;
 • poticanje međunarodno usporedivih istraživanja i razvoj studija koji jamče aktivnu ulogu Sveučilišta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje;
 • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada te na temelju istih periodično revidiranje politike, ciljeva i postupaka osiguravanja kvalitete Sveučilišta;

rektorica
prof. dr. sc. Snježana Prijić – Samaržija

Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika na svim područjima djelovanja.
Ključnim odrednicama vlastite kompetitivnosti i privlačnosti, Sveučilište smatra kvalitetu obrazovanja koje nudi svojim studentima, kvalitetu svojih znanstvenih istraživanja i kvalitetu doprinosa razvoju zajednice.

Strategija za unaprjeđivanje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci:

 • Poticanje stalne rasprave o kvaliteti te širenje kulture kvalitete unutar akademske i šire zajednice;
 • Razvoj te organizacija evaluacijskih i samoevaluacijskih postupaka za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja, kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca, javnog mijenja);
 • Osiguravanje permanentnih povratnih informacija od studenata, uz uvažavanje njihovih primjedbi, prijedloga i kritika;
 • Definiranje standarda i kriterija kvalitete na Sveučilištu u Rijeci;
 • Razvoj internih mehanizama (postupaka) za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete;
 • Osiguranje učinkovitosti provedbe internih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na razini sastavnica;
 • Poticanje i osiguranje razvoja kadrova – osiguravanje profesionalnog usavršavanja nastavnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja.

Dokumenti

Korisni linkovi

Kontakt

Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Andrea Miočić, prof.

andrea@uniri.hr

+385 51 584 856

Aleksandar Šušnjar, mag. educ. phil. et philol. angl.

aleksandar.susnjar@uniri.hr

+385 51 584 855